شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ کوثر

دکوثر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,542 1.38
قیمت پایانی: 19,658 0.79

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,550 پایانی 19,658 157.00
بیشترین 20,550 کمترین 19,101
حجم 3.384 میلیون دفعات 2,188
حد قیمت 18,825 - 20,805 ارزش 66.52 میلیارد
حجم مبنا 2.629 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 21,709 19,542 19,542 14,279 3
1 4,890 19,540 19,550 1,500 1
1 1,000 19,410 19,552 310 1
1 1,000 19,403 19,655 1,311 3
1 500 19,303 19,690 4,000 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 968
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 276
سود نقدی 30
درصد توزیع 10.87 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 59.14 % رتبه 290
6 ماهه 123.09 % رتبه 318
9 ماهه 274.93 % رتبه 298
1 ساله 647.18 % رتبه 295
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.615 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 43.21

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 19,658 0.79 3.384 میلیون 2,188
1399/01/19 19,815 0.99 4.281 میلیون 2,422
1399/01/18 19,620 3.16 4.643 میلیون 3,217
1399/01/17 20,260 4.83 3.769 میلیون 1,872
1399/01/16 19,327 1.61 845,082 351
1399/01/11 19,020 4.55 3.03 میلیون 1,672
1399/01/10 18,193 4.00 2.323 میلیون 803
1399/01/9 17,493 1.79 891,189 232
1399/01/6 17,185 0.72 422,947 141
1399/01/5 17,062 0.76 451,564 303
1398/12/29 16,933 0.00 2.473 میلیون 1,200
1398/12/28 16,933 3.76 2.473 میلیون 1,200
1398/12/27 16,319 4.12 3.018 میلیون 1,896
1398/12/26 17,020 1.88 5.242 میلیون 2,708
1398/12/25 17,346 1.31 730,698 413
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 2,877 81,000 1.057 میلیون 35.867 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 221.00 22,000 3.753 میلیون 22.523 هزار میلیارد 12:29
وپخش 3,055 90,550 269.585 77.681 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 184.00 20,591 16.218 میلیون 52.892 هزار میلیارد 12:29
دسینا 378.00 25,685 1.212 میلیون 20.682 هزار میلیارد 12:29
داسوه 365.00 23,753 2.016 میلیون 18.197 هزار میلیارد 11:39
دفرا 211.00 20,242 1.841 میلیون 14.21 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,066 22,396 1.867 میلیون 12.766 هزار میلیارد 12:29
درازک 1,493 42,700 1.259 میلیون 25.892 هزار میلیارد 12:29
دلقما 316.00 13,200 3.144 میلیون 9.31 هزار میلیارد 1398/12/8
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی