شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری صدرتامین

تاصیکو | سهام - بورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,660 0.96
قیمت پایانی: 12,738 1.59

آخرین معامله

11:42
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,590 پایانی 12,738 199.00
بیشترین 13,153 کمترین 12,201
حجم 6.234 میلیون دفعات 1,524
حد قیمت 11,913 - 13,165 ارزش 79.755 میلیارد
حجم مبنا 8 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:42
حقیقی حقوقی
691 تعداد خریدار 7
4.682 میلیون حجم خرید 1.546 میلیون
614 تعداد فروشنده 7
5.252 میلیون حجم فروش 976,027
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:42
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 2,479 12,660 12,665 2,224 2
5 28,838 12,550 12,696 8,193 1
1 4,000 12,543 12,698 4,619 3
2 1,250 12,550 12,710 4,354 1
1 1,000 12,539 12,769 1,000 1

EPS

سال مالی 1399/02/31
پیش بینی سود 287
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/02/31
سود واقعی 296
سود نقدی 450
درصد توزیع 152.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 124.32 % رتبه 77
6 ماهه 329.32 % رتبه 81
9 ماهه 370.12 % رتبه 65
1 ساله 403.17 % رتبه 50
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
250.78 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 12,539 0.99 16.848 میلیون 3,428
1399/03/10 12,416 5.00 12.656 میلیون 1,471
1399/03/8 11,825 0.00 19.445 میلیون 3,086
1399/03/7 11,825 4.10 19.445 میلیون 3,086
1399/03/6 11,359 4.70 12.48 میلیون 2,191
1399/03/4 11,919 0.00 22.332 میلیون 2,864
1399/03/3 11,919 4.91 22.332 میلیون 2,864
1399/03/1 12,534 0.00 19.813 میلیون 4,149
1399/02/31 12,534 3.89 19.813 میلیون 4,149
1399/02/30 13,041 4.94 51.501 میلیون 5,197
1399/02/29 12,427 4.75 20.022 میلیون 2,925
1399/02/28 11,863 3.39 49.085 میلیون 5,790
1399/02/27 12,279 4.90 13.271 میلیون 1,439
1399/02/25 12,911 0.00 37.854 میلیون 5,613
1399/02/24 12,911 2.84 37.854 میلیون 5,613
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کدما 13,005 273,111 226,535 8.193 هزار میلیارد 09:32
کاما 4,023 84,492 430,656 83.157 هزار میلیارد 11:41
کچاد 166.00 13,899 10.222 میلیون 780.941 هزار میلیارد 11:42
کنور 1,200 25,210 9.578 میلیون 74.024 هزار میلیارد 1399/03/10
کروی 1,606 33,727 1.165 میلیون 80.172 هزار میلیارد 11:41
کگل 407.00 13,950 12.309 میلیون 1020.991 هزار میلیارد 11:42
کبافق 1,107 38,941 2.019 میلیون 48.485 هزار میلیارد 11:42
کمنگنز 3,153 66,213 1.013 میلیون 13.237 هزار میلیارد 11:42
ومعادن 215.00 11,315 45.798 میلیون 621.194 هزار میلیارد 11:42
کنور - 25,210 9.578 میلیون 26.127 هزار میلیارد 1399/03/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی