شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

وسپه | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,088 5.00
قیمت پایانی: 9,936 3.41

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,128 پایانی 9,936 328.00
بیشترین 10,088 کمترین 9,128
حجم 10.041 میلیون دفعات 927
حد قیمت 9,128 - 10,088 ارزش 99.76 میلیارد
حجم مبنا 4.716 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
212 تعداد خریدار 2
7.87 میلیون حجم خرید 1.17 میلیون
438 تعداد فروشنده 3
5.841 میلیون حجم فروش 3.2 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
120 3.389 میلیون 10,088 10,600 6,000 1
1 2,000 10,061 10,612 1,096 2
1 550 10,053 11,132 10,100 2
0 - - 9,629 62 1
0 - - 9,630 1,200 2

EPS

سال مالی 1398/09/30
پیش بینی سود 709
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 709
سود نقدی 500
درصد توزیع 70.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 96.46 % رتبه 308
6 ماهه 202.62 % رتبه 312
9 ماهه 272.7 % رتبه 283
1 ساله 326.84 % رتبه 257
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
64.287 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.95

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 9,608 4.94 6.185 میلیون 961
1399/03/4 10,107 0.00 7.822 میلیون 1,079
1399/03/3 10,107 4.67 7.822 میلیون 1,079
1399/03/1 10,602 0.00 12.762 میلیون 1,969
1399/02/31 10,602 4.71 12.762 میلیون 1,969
1399/02/30 11,126 2.02 10.518 میلیون 1,888
1399/02/29 11,355 1.52 11.835 میلیون 2,249
1399/02/28 11,530 2.21 1.843 میلیون 195
1399/02/27 11,791 2.02 2.152 میلیون 550
1399/02/25 12,034 0.00 24.917 میلیون 2,755
1399/02/24 12,034 4.13 24.917 میلیون 2,755
1399/02/23 12,552 4.99 11.853 میلیون 872
1399/02/22 13,211 1.13 28.107 میلیون 4,771
1399/02/21 13,063 5.00 37.717 میلیون 2,009
1399/02/20 12,441 4.86 32.404 میلیون 1,807
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وتوصا 685.00 14,387 23.655 میلیون 37.651 هزار میلیارد 1399/03/4
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم - 10,504 105.838 میلیون 127.438 هزار میلیارد 1399/03/7
وسکاب 354.00 6,728 4.418 میلیون 41.118 هزار میلیارد 1399/03/7
وبیمه 385.00 8,088 7.439 میلیون 16.022 هزار میلیارد 1399/03/7
پردیس 426.00 8,097 8.075 میلیون 10.121 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوسم 713.00 13,548 2.53 میلیون 61.776 هزار میلیارد 1399/03/7
وبهمن 701.00 13,326 18.683 میلیون 36.68 هزار میلیارد 1399/03/7
ونیکی 1,058 22,226 633,924 149.856 هزار میلیارد 1399/03/7
وبوعلی 485.00 11,890 6.515 میلیون 18.222 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی