شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌ صنعتی‌ بارز

پکرمان | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,491 5.00
قیمت پایانی: 18,482 4.95

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

پکویر

1,315 27,624 8.481 میلیون 234.257 میلیارد 19.335 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پسهند

1,567 32,913 633,086 20.834 میلیارد 11.17 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پدرخش

491.00 45,550 350,085 15.662 میلیارد 2.327 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پتایر

1,865 39,182 1.52 میلیون 59.276 میلیارد 11.175 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پلاسک

- 7,696 9.989 میلیون 74.172 میلیارد 6.786 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پاسا

503.00 11,399 3.601 میلیون 40.877 میلیارد 10.299 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پکویر

- 27,624 1.448 میلیون 38.61 میلیارد 5.262 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پلوله

103.00 10,465 323,725 3.388 میلیارد 2.347 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پشاهن

223.00 7,666 1,725 13.224 میلیون 448.761 میلیارد سهام 1398/12/25

پلاست

971.00 33,341 99,909 3.331 میلیارد 1.873 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پارتا

775.00 38,002 1.136 میلیون 42.904 میلیارد 45.404 هزار میلیارد سهام 1399/01/11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی