شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌ صنعتی‌ بارز

پکرمان | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,782 5.00
قیمت پایانی: 19,731 4.73

گردش وجوه نقد

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/11
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

132.39 - میلیارد 2.504 هزار میلیارد 75.45 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

- 4 میلیون -

سود سهام پرداختی

92.7 - میلیارد 786.56 - میلیارد 302.08 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

98.07 - میلیارد 281.98 - میلیارد 52.97 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

10.86 میلیارد 82.49 میلیارد -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

179.91 - میلیارد 986.04 - میلیارد 355.05 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

- 299.83 - میلیارد 26.11 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

- 3.85 میلیارد -

خرید دارایی ثابت مشهود

32.3 - میلیارد 695.2 - میلیارد 150.24 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

- 350 - میلیارد -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

250 میلیارد 40 میلیارد 200 میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

- 6.89 - میلیارد 7.37 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

- 14.99 - میلیارد -

فروش دارایی های نامشهود

- 7.54 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

217.7 میلیارد 1.016 - هزار میلیارد 78.36 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

94.6 - میلیارد 202.45 میلیارد 227.35 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

120 میلیارد 1.908 هزار میلیارد 1.074 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

396.15 - میلیارد 1.746 - هزار میلیارد 915.56 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

276.15 - میلیارد 161.44 میلیارد 158.9 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

370.76 - میلیارد 363.89 میلیارد 68.45 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

559.46 میلیارد 362.68 میلیارد 559.46 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 2.25 میلیارد -

مانده وجه نقد در انتهای سال

188.71 میلیارد 728.82 میلیارد 491.01 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- 3.208 هزار میلیارد -

فروش سایر دارایی ها

35.97 میلیارد - -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

76.39 میلیارد - 41.8 میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی