شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌ صنعتی‌ بارز

پکرمان | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,716 4.99
قیمت پایانی: 20,649 4.65

افزایش سرمایه

1395/07/18

52% افزایش

سرمایه قبلی : 1.666 هزار میلیارد آورده : 860.25 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1395/10/18
سرمایه جدید : 2.527 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1396/03/3
تغییر سرمایه : 860.25 میلیارد صرف سهام : -

1393/11/21

100% افزایش

سرمایه قبلی : 833.13 میلیارد آورده : 833.13 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1394/02/30
سرمایه جدید : 1.666 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1394/09/14
تغییر سرمایه : 833.13 میلیارد صرف سهام : -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی