شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌ صنعتی‌ بارز

پکرمان | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,782 5.00
قیمت پایانی: 19,731 4.73

آخرین معامله

12:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,840 پایانی 19,731 891.00
بیشترین 19,782 کمترین 19,000
حجم 5.094 میلیون دفعات 809
حد قیمت 17,898 - 19,782 ارزش 100.505 میلیارد
حجم مبنا 2.705 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:27
حقیقی حقوقی
317 تعداد خریدار 3
3.794 میلیون حجم خرید 1.3 میلیون
302 تعداد فروشنده 5
2.517 میلیون حجم فروش 2.576 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
67 938,181 19,782 19,782 50 1
1 430 19,781 20,374 40,335 2
2 380 19,780 20,500 206 1
1 200 18,565 19,385 330 1
3 1,500 18,564 19,389 3,500 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 337
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 277
سود نقدی 250
درصد توزیع 90.25 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 157.34 % رتبه 337
6 ماهه 165.5 % رتبه 294
9 ماهه 251.76 % رتبه 266
1 ساله 368.58 % رتبه 275
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
47.602 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15.91

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 18,840 3.58 4.159 میلیون 1,363
1399/01/17 19,540 0.70 5.688 میلیون 2,297
1399/01/16 19,404 4.99 5.623 میلیون 1,401
1399/01/11 18,482 4.95 3.651 میلیون 649
1399/01/10 17,611 4.35 2.664 میلیون 162
1399/01/9 16,877 4.61 1.982 میلیون 267
1399/01/6 16,134 0.34 223,271 88
1399/01/5 16,079 4.69 3.94 میلیون 497
1398/12/29 15,359 0.00 3.08 میلیون 329
1398/12/28 15,359 5.29 3.08 میلیون 329
1398/12/27 14,588 4.49 3.792 میلیون 735
1398/12/26 15,273 0.70 1.497 میلیون 776
1398/12/25 15,380 3.21 2.256 میلیون 593
1398/12/24 15,890 1.46 1.167 میلیون 369
1398/12/22 16,126 0.00 9.87 میلیون 881
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پکویر 1,570 32,989 1.502 میلیون 22.905 هزار میلیارد 12:29
پسهند 1,795 37,696 1.029 میلیون 12.979 هزار میلیارد 12:24
پدرخش 930.00 47,760 1.162 میلیون 2.397 هزار میلیارد 12:29
پتایر 2,245 47,160 1.303 میلیون 13.369 هزار میلیارد 12:29
پلاسک 413.00 8,676 3.966 میلیون 7.776 هزار میلیارد 12:29
پاسا 634.00 13,333 3.189 میلیون 11.836 هزار میلیارد 12:29
پکویر - 32,989 7.163 میلیون 6.284 هزار میلیارد 12:29
پلوله 107.00 10,824 913,788 2.43 هزار میلیارد 12:27
پشاهن 223.00 7,667 3,974 448.821 میلیارد 10:58
پلاست 1,066 36,610 405,010 2.088 هزار میلیارد 12:22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی