شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌ صنعتی‌ بارز

پکرمان | سهام - بورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,070 4.36
قیمت پایانی: 21,140 4.04

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,900 پایانی 21,140 890.00
بیشترین 22,030 کمترین 20,930
حجم 5.748 میلیون دفعات 1,327
حد قیمت 20,930 - 23,130 ارزش 121.505 میلیارد
حجم مبنا 2.27 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
354 تعداد خریدار 4
3.989 میلیون حجم خرید 1.759 میلیون
609 تعداد فروشنده 2
5.662 میلیون حجم فروش 86,549
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد2,100 خرید21,070 فروش21,070 تعداد2,750 دستور3
دستور1 تعداد33,833 خرید20,960 فروش21,120 تعداد10,931 دستور1
دستور8 تعداد550,114 خرید20,930 فروش21,150 تعداد1,120 دستور2
دستور2 تعداد110,000 خرید20,360 فروش22,270 تعداد1,120 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش22,300 تعداد8,500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 247
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 676
سود نقدی 870
درصد توزیع 128.7 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.38 % رتبه 356
6 ماهه 50.81 % رتبه 267
9 ماهه 168.75 % رتبه 261
1 ساله 250.74 % رتبه 251
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
55.659 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.16

P/B

% 16.02

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 21,140 درصد تغییر : 4.04 حجم : 5.748 میلیون دفعات : 1,327
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 22,030 درصد تغییر : 2.09 حجم : 5.395 میلیون دفعات : 1,814
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 22,500 درصد تغییر : 4.99 حجم : 5.254 میلیون دفعات : 596
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 21,430 درصد تغییر : 2.63 حجم : 6.373 میلیون دفعات : 1,276
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 20,880 درصد تغییر : 3.20 حجم : 2.198 میلیون دفعات : 733
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 21,570 درصد تغییر : 4.30 حجم : 2.126 میلیون دفعات : 766
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 20,680 درصد تغییر : 1.24 حجم : 2.739 میلیون دفعات : 1,057
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 20,940 درصد تغییر : 4.99 حجم : 2.602 میلیون دفعات : 485
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 22,040 درصد تغییر : 1.61 حجم : 743,200 دفعات : 223
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 22,400 درصد تغییر : 0.81 حجم : 1.977 میلیون دفعات : 812
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 22,220 درصد تغییر : 2.97 حجم : 1.962 میلیون دفعات : 1,013
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 21,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.058 میلیون دفعات : 1,051
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 21,580 درصد تغییر : 6.46 حجم : 3.058 میلیون دفعات : 1,051
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 23,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,040 دفعات : 12
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 23,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,193 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پکویر آخرین : - 14,980 حجم : 1.067 میلیون ارزش بازار : 4.978 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی