شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ‌خودروغدیر

ولغدر | سهام - بورس
گروه:

سایر واسطه‌گری‌های مالی

زیر گروه:

زیر گروه لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,361 3.49
قیمت پایانی: 6,413 2.70

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,262 پایانی 6,413 178.00
بیشترین 6,479 کمترین 6,262
حجم 5.268 میلیون دفعات 1,805
حد قیمت 6,262 - 6,920 ارزش 33.337 میلیارد
حجم مبنا 7.774 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
921 تعداد خریدار -
5.268 میلیون حجم خرید -
494 تعداد فروشنده -
5.268 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 42,424 6,360 6,360 10,000 1
1 2,000 6,354 6,370 3,785 1
1 783 6,353 6,380 9,523 2
4 7,065 6,350 6,385 11,134 1
1 7,860 6,335 6,390 80,667 8

EPS

سال مالی 1397/09/30 1398/09/30
پیش بینی سود - 34,812
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/09/30
سود واقعی 266
سود نقدی 200
درصد توزیع 75.19 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.57 % رتبه 294
6 ماهه 32.34 % رتبه 309
9 ماهه 151.39 % رتبه 317
1 ساله 376.8 % رتبه 297
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.493 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 36.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 6,459 2.00 3.532 میلیون 1,153
1399/01/10 6,591 0.14 5.159 میلیون 2,246
1399/01/9 6,600 3.01 4.342 میلیون 1,329
1399/01/6 6,407 1.60 2.447 میلیون 889
1399/01/5 6,306 2.01 4.683 میلیون 1,788
1398/12/29 6,182 0.00 3.433 میلیون 1,442
1398/12/28 6,182 0.13 3.433 میلیون 1,442
1398/12/27 6,174 1.47 2.911 میلیون 1,199
1398/12/26 6,266 0.40 3.145 میلیون 1,377
1398/12/25 6,241 1.73 3.305 میلیون 980
1398/12/24 6,351 4.15 4.181 میلیون 1,562
1398/12/22 6,626 0.00 3.428 میلیون 1,228
1398/12/21 6,626 1.13 3.428 میلیون 1,228
1398/12/20 6,552 3.73 7.903 میلیون 1,988
1398/12/19 6,806 1.12 1.66 میلیون 471
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وایران 457.00 9,601 21.288 میلیون 9.6 هزار میلیارد 1399/01/11
ولیز 535.00 26,900 43.846 میلیون 16.961 هزار میلیارد 1399/01/11
ولساپا 87.00 4,558 112.989 میلیون 39.993 هزار میلیارد 1399/01/11
ولصنم 253.00 5,680 28.958 میلیون 10.954 هزار میلیارد 1399/01/11
ولبهمن 172.00 6,264 8.332 میلیون 5.001 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی