شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ‌خودروغدیر

ولغدر | سهام - بورس
گروه:

سایر واسطه‌گری‌های مالی

زیر گروه:

زیر گروه لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,190 4.97
قیمت پایانی: 13,620 1.87

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.354 میلیون پایانی 13,620 260.00
بیشترین 17.864 میلیارد کمترین 13,190
حجم 1.354 میلیون دفعات 310
حد قیمت 13,190 - 14,570 ارزش 17.864 میلیارد
حجم مبنا 3.521 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
246 تعداد خریدار -
1.354 میلیون حجم خرید -
21 تعداد فروشنده -
1.354 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
14 212,604 13,190 13,190 1.284 میلیون 233
1 463 11,170 13,200 10,377 2
1 1,974 10,000 13,300 2,860 1
1 13,716 9,100 13,920 3,900 3
0 - - 13,980 100 1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 133
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 301
سود نقدی 200
درصد توزیع 66.45 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 105.82 % رتبه 465
6 ماهه 207.36 % رتبه 377
9 ماهه 189.95 % رتبه 361
1 ساله 410.14 % رتبه 350
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.356 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 36.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/21 13,620 1.87 1.354 میلیون 310
1399/04/19 13,880 0.00 5.626 میلیون 1,100
1399/04/18 13,880 4.93 5.626 میلیون 1,100
1399/04/17 14,600 4.76 5.266 میلیون 1,195
1399/04/16 15,330 4.64 7.657 میلیون 1,608
1399/04/15 14,650 3.17 2.224 میلیون 389
1399/04/14 14,200 0.00 70 3
1399/04/11 14,200 0.00 3.848 میلیون 1,128
1399/04/10 14,200 4.87 3.848 میلیون 1,128
1399/04/09 13,540 0.66 6.371 میلیون 1,615
1399/04/08 13,630 3.95 5.597 میلیون 1,426
1399/04/07 14,190 3.01 7.427 میلیون 1,747
1399/04/04 14,630 4.50 5.043 میلیون 834
1399/04/03 14,000 4.79 6.062 میلیون 874
1399/04/02 13,360 4.95 5.721 میلیون 345
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وایران 610.00 12,950 11.589 میلیون 12.97 هزار میلیارد 1399/04/21
ولیز 910.00 17,340 14.977 میلیون 10.452 هزار میلیارد 12:30
ولساپا 680.00 10,390 24.001 میلیون 93.383 هزار میلیارد 12:30
ولصنم 760.00 14,610 17.081 میلیون 29.3 هزار میلیارد 12:29
ولبهمن 421.00 13,890 13.412 میلیون 10.642 هزار میلیارد 12:30
ولپارس - 3,360 - 2 هزار میلیارد 13:49
واسپاری آیندگان - - - 99.996 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی