شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت‌ بهران‌

شبهرن | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,584 5.00
قیمت پایانی: 31,271 3.96

EPS

سال مالی 1398/12/29

2,103

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,103.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1398/09/10 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,540.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,542.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
565.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

2,798

سود واقعی

2,640

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/16 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,798.00
2,640.00 (94٪)
2.6 هزار میلیارد
1398/04/5 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,798.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1398/03/27 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,952.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,866.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1397/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,103.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
815.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
297.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,691

سود واقعی

1,577

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,691.00
1,577.00 (93٪)
2.6 هزار میلیارد
1397/03/28
پیش بینی :
1,691.00
2.6 هزار میلیارد
1397/03/27 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,690.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
928.00 (0٪)
100.00
2.6 هزار میلیارد
1396/07/25 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,365.00
545.00 (40٪)
2.6 هزار میلیارد
1396/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,365.00
286.00 (21٪)
2.6 هزار میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
1,365.00
2.6 هزار میلیارد

سال مالی 1371/12/29

3,989

سود واقعی

4,701

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1372/04/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
3,989.00
4,701.00 (118٪)
2.5 میلیارد

سال مالی 1370/12/29

804.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1371/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
804.00
0.00 (0٪)
2.5 میلیارد

سال مالی 1369/12/29

804.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1370/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
0.00
804.00 (0٪)
2.5 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

2,103

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,103.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1398/09/10 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,540.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,542.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
565.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

2,798

سود واقعی

2,640

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/16 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,798.00
2,640.00 (94٪)
2.6 هزار میلیارد
1398/04/5 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,798.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1398/03/27 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,952.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,866.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1397/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,103.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
815.00 (0٪)
2.6 هزار میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
386.00 (0٪)
2 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

2,198

سود واقعی

2,050

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,198.00
2,050.00 (93٪)
2 هزار میلیارد
1397/03/28
پیش بینی :
2,198.00
2 هزار میلیارد
1397/03/27 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,197.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
1,207.00 (0٪)
100.00
2 هزار میلیارد
1396/07/25 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,775.00
709.00 (40٪)
2 هزار میلیارد
1396/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,775.00
372.00 (21٪)
2 هزار میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
1,775.00
2 هزار میلیارد

سال مالی 1371/12/29

3,989

سود واقعی

4,701

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1372/04/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
3,989.00
4,701.00 (118٪)
2.5 میلیارد

سال مالی 1370/12/29

804.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1371/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
804.00
0.00 (0٪)
2.5 میلیارد

سال مالی 1369/12/29

804.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1370/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
0.00
804.00 (0٪)
2.5 میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی