شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت‌ بهران‌

شبهرن | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,584 5.00
قیمت پایانی: 31,096 3.38

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

شپنا

48.00 5,378 48.476 میلیون 258.89 میلیارد 272.391 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شنفت

344.00 21,900 229,418 5.049 میلیارد 55.553 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ونفت

459.00 9,643 5.266 میلیون 50.781 میلیارد 15.863 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شبندر

146.00 9,289 17.102 میلیون 157.892 میلیارد 264.848 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شبریز

749.00 14,400 3.703 میلیون 53.61 میلیارد 145.25 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شسپا

563.00 12,380 5.383 میلیون 67.127 میلیارد 74.82 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شراز

265.00 48,419 244,742 11.634 میلیارد 49.748 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شتران

102.00 3,440 11.171 میلیون 38.587 میلیارد 104.544 هزار میلیارد سهام 1398/12/3

شپاس

420.00 16,200 2.952 میلیون 47.166 میلیارد 38.302 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شرانل

184.00 16,210 1.146 میلیون 18.242 میلیارد 32.438 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شاوان

802.00 48,180 1.106 میلیون 52.539 میلیارد 54.299 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شتران

251.00 6,870 31.514 میلیون 216.136 میلیارد 301.752 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شزنگ

1,020 52,050 271,309 14.122 میلیارد 1.457 هزار میلیارد سهام 1398/12/27
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی