شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت‌ بهران‌

شبهرن | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,584 5.00
قیمت پایانی: 31,096 3.38

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/9
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/04/5
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

346.27 - میلیارد 6.228 هزار میلیارد 6.337 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

37.83 - میلیارد 3.876 - هزار میلیارد 3.876 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

283.04 - میلیارد 1.092 - هزار میلیارد 1.155 - هزار میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

99.65 میلیارد 457.77 میلیارد 477.66 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

221.22 - میلیارد 4.51 - هزار میلیارد 4.553 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

- 1.177 - هزار میلیارد 1.307 - هزار میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

- 861 میلیون 1.43 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

34.2 - میلیارد 396.38 - میلیارد 424.37 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

- - 11.83 میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

- 178.14 - میلیارد 178.14 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

- 11 - میلیارد 12.6 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

34.2 - میلیارد 584.66 - میلیارد 601.85 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

601.69 - میلیارد 43.86 - میلیارد 125.16 - میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

- 254.93 میلیارد 254.93 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

4.709 هزار میلیارد 14.091 هزار میلیارد 15.431 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

4.405 - هزار میلیارد 13.972 - هزار میلیارد 15.191 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

303.52 میلیارد 373.21 میلیارد 494.61 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

298.18 - میلیارد 329.35 میلیارد 369.45 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

961.21 میلیارد 631.86 میلیارد 760.18 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

663.03 میلیارد 961.21 میلیارد 1.13 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- 499.43 میلیارد 521.46 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

63.3 میلیارد - 61.82 میلیارد

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

668.53 میلیارد -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی