شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت‌ بهران‌

شبهرن | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,488 5.00
قیمت پایانی: 35,244 4.28

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,800 پایانی 35,244 1,445.00
بیشترین 35,488 کمترین 33,820
حجم 7.616 میلیون دفعات 2,039
حد قیمت 32,110 - 35,488 ارزش 268.416 میلیارد
حجم مبنا 1.599 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
437 تعداد خریدار 8
3.901 میلیون حجم خرید 3.715 میلیون
607 تعداد فروشنده 17
3.945 میلیون حجم فروش 3.671 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
34 77,123 35,488 38,368 294 1
2 9,998 35,487 - - 0
1 30 35,400 - - 0
1 840 35,162 - - 0
2 102,000 35,000 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 2,103
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,798
سود نقدی 2,640
درصد توزیع 94.35 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.92 % رتبه 184
6 ماهه 62.72 % رتبه 181
9 ماهه 66.97 % رتبه 170
1 ساله 127.4 % رتبه 217
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
91.634 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 32.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 33,799 0.37 3.353 میلیون 2,617
1399/01/17 33,674 2.57 5.342 میلیون 3,165
1399/01/16 32,831 5.58 2.99 میلیون 810
1399/01/11 31,096 3.38 6.064 میلیون 940
1399/01/10 30,080 4.80 4.335 میلیون 990
1399/01/9 28,703 5.04 1.877 میلیون 386
1399/01/6 27,326 3.20 2.322 میلیون 761
1399/01/5 26,480 3.43 1.5 میلیون 1,017
1398/12/29 27,421 0.00 1.954 میلیون 729
1398/12/28 27,421 3.40 1.954 میلیون 729
1398/12/27 26,520 0.88 942,580 589
1398/12/26 26,756 2.97 1.423 میلیون 825
1398/12/25 25,984 0.83 866,570 594
1398/12/24 26,201 4.86 2.362 میلیون 922
1398/12/22 27,539 0.00 2.333 میلیون 1,210
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 61.00 5,520 145.544 میلیون 280.041 هزار میلیارد 12:56
شنفت 1,127 23,670 4.016 میلیون 57.493 هزار میلیارد 12:29
ونفت 509.00 10,693 4.779 میلیون 17.498 هزار میلیارد 12:29
شبندر 100.00 9,506 34.121 میلیون 273.167 هزار میلیارد 12:30
شبریز 38.00 14,703 5.288 میلیون 147.14 هزار میلیارد 12:30
شسپا 686.00 14,416 11.59 میلیون 85.47 هزار میلیارد 12:30
شراز 796.00 50,000 489,009 51.675 هزار میلیارد 12:30
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 104.544 هزار میلیارد 1398/12/3
شپاس 157.00 15,630 3.124 میلیون 37.507 هزار میلیارد 12:30
شرانل 138.00 16,312 3.675 میلیون 32.524 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی