شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

تاپیکو | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,871 5.00
قیمت پایانی: 9,837 4.64

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,550 پایانی 9,837 436.00
بیشترین 9,871 کمترین 9,501
حجم 99.807 میلیون دفعات 8,220
حد قیمت 8,931 - 9,871 ارزش 981.804 میلیارد
حجم مبنا 14.042 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
3,296 تعداد خریدار 101
56.367 میلیون حجم خرید 43.44 میلیون
1,921 تعداد فروشنده 16
47.345 میلیون حجم فروش 52.463 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
232 10.248 میلیون 9,871 9,871 19,698 13
5 15,109 9,870 9,965 200,105 3
2 1,207 9,868 10,376 1,000 1
3 2,069 9,867 10,419 1,000 1
1 1,000 9,866 10,450 2,000 1

EPS

سال مالی 1399/02/31
پیش بینی سود 43
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/02/31
سود واقعی 433
سود نقدی 400
درصد توزیع 92.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 93.72 % رتبه 46
6 ماهه 223.16 % رتبه 40
9 ماهه 256.93 % رتبه 38
1 ساله 342.2 % رتبه 37
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
801.716 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 9.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 9,837 0.00 99.807 میلیون 8,220
1399/03/13 9,837 4.64 99.807 میلیون 8,220
1399/03/12 9,401 0.63 105.244 میلیون 12,160
1399/03/11 9,342 4.11 195.735 میلیون 11,768
1399/03/10 8,973 5.00 15.122 میلیون 1,696
1399/03/8 8,546 0.00 62.969 میلیون 6,272
1399/03/7 8,546 4.64 62.969 میلیون 6,272
1399/03/6 8,167 0.36 50.034 میلیون 8,076
1399/03/4 8,138 0.00 48.809 میلیون 7,080
1399/03/3 8,138 4.43 48.809 میلیون 7,080
1399/03/1 8,515 0.00 82.783 میلیون 9,695
1399/02/31 8,515 4.50 82.783 میلیون 9,695
1399/02/30 8,916 4.08 63.63 میلیون 7,785
1399/02/29 9,295 2.83 66.426 میلیون 9,272
1399/02/28 9,039 4.76 171.937 میلیون 13,770
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 1,291 27,119 4.044 میلیون 218.075 هزار میلیارد 1399/03/14
شپاکسا 1,920 40,323 3.918 میلیون 43.546 هزار میلیارد 1399/03/14
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 1,664 88,010 360,902 36.694 هزار میلیارد 1399/03/14
شپدیس 3,216 67,545 3.504 میلیون 403.434 هزار میلیارد 1399/03/13
پارسان 894.00 18,784 2.172 میلیون 734.792 هزار میلیارد 1399/03/14
فارس 632.00 15,700 31.525 میلیون 2262.134 هزار میلیارد 1399/03/14
شکربن 4,199 88,189 2.747 میلیون 21.647 هزار میلیارد 1399/03/14
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
شسینا 9,350 196,362 541,728 6.031 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی