شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خوراک‌ دام‌ پارس‌

غدام | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید خوراک آماده دام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 124,940 1.05
قیمت پایانی: 124,900 1.08

آخرین معامله

10:38
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 357,013 پایانی 124,900 1,370.00
بیشترین 44.446 میلیارد کمترین 132,300
حجم 357,568 دفعات 819
حد قیمت 119,960 - 132,580 ارزش 44.516 میلیارد
حجم مبنا 461,681 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:38
حقیقی حقوقی
336 تعداد خریدار -
357,013 حجم خرید -
394 تعداد فروشنده -
357,013 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:38
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 10,850 124,930 124,940 1,843 3
2 1,895 124,500 124,950 54 1
1 5,778 124,200 125,000 1,413 8
1 100 126,950 - - 0
1 82 125,610 - - 0

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود -
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی -578
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 101.42 % رتبه 487
6 ماهه 182.02 % رتبه 448
9 ماهه 214.99 % رتبه 445
1 ساله 229.89 % رتبه 414
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.576 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/17 126,270 2.81 1.124 میلیون 1,798
1399/04/16 122,820 4.99 1.152 میلیون 976
1399/04/15 116,980 3.18 297,336 516
1399/04/14 113,370 4.68 1.336 میلیون 1,687
1399/04/12 108,300 0.00 530,646 692
1399/04/11 108,300 4.77 530,646 692
1399/04/10 103,370 4.86 710,823 1,060
1399/04/09 98,580 1.70 430,913 1,008
1399/04/08 96,930 2.61 385,098 686
1399/04/07 99,530 4.15 1.249 میلیون 1,594
1399/04/04 103,840 4.01 406,723 522
1399/04/03 108,180 2.94 1.27 میلیون 1,894
1399/04/02 111,460 2.92 812,987 1,521
1399/04/01 108,300 4.92 910,943 1,481
1399/03/31 103,220 3.92 1.02 میلیون 1,444
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدشت 7,350 154,460 477,041 8.256 هزار میلیارد 10:29
غمهرا 2,640 125,690 103,695 11.896 هزار میلیارد 10:36
وبشهر 180.00 27,290 35.242 میلیون 226.463 هزار میلیارد 12:29
غبهنوش 6,090 115,850 283,786 42.26 هزار میلیارد 10:37
غپینو 580.00 11,140 19.927 میلیون 74.171 هزار میلیارد 10:38
غشهد 760.00 14,440 23.122 میلیون 11.853 هزار میلیارد 12:29
غگل 510.00 11,270 179.251 میلیون 68.58 هزار میلیارد 10:38
غالبر 1,280 28,200 10.775 میلیون 9.8 هزار میلیارد 1399/04/4
غسالم 190.00 11,150 52.795 میلیون 49.055 هزار میلیارد 10:38
غگرجی 1,900 49,400 1.844 میلیون 15.267 هزار میلیارد 10:38
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی