شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خوراک‌ دام‌ پارس‌

غدام | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید خوراک آماده دام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 61,330 1.50
قیمت پایانی: 62,161 0.16

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 61,800 پایانی 62,161 102.00
بیشترین 64,990 کمترین 60,000
حجم 565.471 دفعات 1,122
حد قیمت 59,150 - 65,376 ارزش 35.12 میلیارد
حجم مبنا 818.264 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 160 61,331 61,331 30 1
4 5,385 61,330 61,334 155 1
2 6,074 61,310 61,335 165 1
1 960 61,300 61,499 38 1
1 150 61,277 61,500 344 1

EPS

سال مالی 1398/09/30
پیش بینی سود -225
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/09/30
سود واقعی 1,939
سود نقدی 500
درصد توزیع 25.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 46.59 % رتبه 419
6 ماهه 62.25 % رتبه 428
9 ماهه 63.4 % رتبه 389
1 ساله 163.94 % رتبه 413
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.73 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 62,161 0.16 565,471 1,122
1399/01/19 62,263 0.79 273,850 792
1399/01/18 62,757 1.11 296,187 704
1399/01/17 63,462 1.23 299,742 859
1399/01/16 62,690 3.13 555,022 1,129
1399/01/11 60,789 0.04 110,791 284
1399/01/10 60,813 0.85 229,656 786
1399/01/9 60,302 2.23 413,644 930
1399/01/6 58,985 0.60 234,105 595
1399/01/5 58,636 0.33 174,073 528
1398/12/29 58,443 0.00 383,701 720
1398/12/28 58,443 0.94 383,701 720
1398/12/27 58,999 1.23 220,776 420
1398/12/26 59,736 0.92 274,698 333
1398/12/25 60,292 0.37 60,765 176
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 240.00 90,706 186.834 8.498 هزار میلیارد 12:29
وبشهر 544.00 11,436 5.188 میلیون 94.347 هزار میلیارد 1399/01/20
غبهنوش 2,313 48,580 322.076 16.882 هزار میلیارد 12:29
غپینو 383.00 45,500 9.796 میلیون 58.332 هزار میلیارد 12:29
غشهد 2,794 58,677 788,628 11.602 هزار میلیارد 1399/01/20
غگل 162.00 6,420 194.278 میلیون 39.591 هزار میلیارد 12:29
غالبر 994.00 20,887 2.38 میلیون 7.259 هزار میلیارد 12:29
غسالم 6,284 132,017 5.494 میلیون 39.545 هزار میلیارد 12:30
غگرجی 993.00 38,873 5.121 میلیون 11.786 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی