شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

والبر4 | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 4,147 40.72
قیمت پایانی: 4,147 40.72

آخرین معامله

1396/06/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,147 پایانی 4,147 1,200.00
بیشترین 4,147 کمترین 4,147
حجم 80.98 میلیون دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 335.823 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/06/1
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 80.98 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 80.98 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/06/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.906 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1396/06/1 4,147 0.00 80.98 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,005 50,020 1.059 میلیون 22.745 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 329.00 12,150 4.892 میلیون 12.613 هزار میلیارد 12:29
وپخش 1,167 49,340 395.318 41.434 هزار میلیارد 12:38
دزهراوی 85.00 11,003 17.208 میلیون 28.335 هزار میلیارد 12:29
دسینا 509.00 18,950 1.562 میلیون 15.134 هزار میلیارد 12:29
داسوه 61.00 16,689 5.099 میلیون 12.562 هزار میلیارد 1398/09/25
دفرا 193.00 14,897 1.027 میلیون 10.464 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 316.00 13,450 1.035 میلیون 7.775 هزار میلیارد 12:34
درازک 1,428 29,996 3.347 میلیون 17.769 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 437.00 13,862 4.659 میلیون 7.451 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها