شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,700 3.33
قیمت پایانی: 12,844 2.23

مشخصات

شرکت

نام شرکت : --- سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : --- وب سایت : ---

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/07/20
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - علیرضا قدرتی فوق لیسانس 65360151
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر احمد ورزش کار - -
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بهرام فیضی پور کارشناسی ارشد 4170335678
عضو هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر علیرضا قدرتی فوق لیسانس 65360151
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا مهدی شهبازی کارشناسی ارشد 71684123
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر حمید مهدوی راد دکتری 3933194350
سال 1397 | تاریخ : 1397/09/12
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - علیرضا قدرتی فوق لیسانس 65360151
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بهرام فیضی پور کارشناسی ارشد 4170335678
نایب رییس هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر علیرضا قدرتی فوق لیسانس 65360151
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر ایرج پرهیزکار فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2390924115
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا مهدی شهبازی کارشناسی ارشد 71684123
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر محمد هادی بنا کار - 2572538733
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی