شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,700 3.33
قیمت پایانی: 12,849 2.19

EPS

سال مالی 1398/12/29

410.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
410.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/10/1 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
169.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/24 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
166.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/1 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
76.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

53.00

سود واقعی

67.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/4 مجمع
واقعی :
نقدی :
53.00
67.00 (127٪)
600 میلیارد
1398/03/4 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
53.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1397/06/31

240.00

سود واقعی

200.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/09/13 مجمع
واقعی :
نقدی :
240.00
200.00 (83٪)
600 میلیارد
1397/08/1 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
240.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

410.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
410.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/10/1 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
169.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/24 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
166.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/1 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
114.00 (0٪)
400 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

79.00

سود واقعی

100.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/4 مجمع
واقعی :
نقدی :
79.00
100.00 (127٪)
400 میلیارد
1398/03/4 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
317.00 (0٪)
100 میلیارد

سال مالی 1397/06/31

1,441

سود واقعی

1,200

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/09/13 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,441.00
1,200.00 (83٪)
100 میلیارد
1397/08/1 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,441.00 (0٪)
100 میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی