شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,700 3.33
قیمت پایانی: 12,849 2.19

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

وسپه

255.00 5,374 14.051 میلیون 75.508 میلیارد 35.957 هزار میلیارد سهام 12:52

وتوصا

358.00 7,550 3.205 میلیون 23.216 میلیارد 19.12 هزار میلیارد سهام 12:59

وملت

5.00 666 1.377 میلیون 918.47 میلیون 1.896 هزار میلیارد سهام 1398/07/1

وخارزم

278.00 5,854 210.88 میلیون 1.222 هزار میلیارد 72.413 هزار میلیارد سهام 12:59

وسکاب

11.00 3,146 16.971 میلیون 52.093 میلیارد 18.426 هزار میلیارد سهام 12:59

وبیمه

137.00 4,995 6.432 میلیون 31.595 میلیارد 9.988 هزار میلیارد سهام 12:59

پردیس

60.00 3,639 8.571 میلیون 30.837 میلیارد 4.549 هزار میلیارد سهام 12:59

وتوسم

202.00 5,396 5.906 میلیون 31.023 میلیارد 23.522 هزار میلیارد سهام 12:59

وبهمن

27.00 6,190 1.287 میلیون 7.965 میلیارد 17.086 هزار میلیارد سهام 12:59

ونیکی

592.00 12,448 552,705 6.88 میلیارد 83.517 هزار میلیارد سهام 12:59

وبوعلی

267.00 5,615 16.189 میلیون 90.772 میلیارد 8.971 هزار میلیارد سهام 12:52

واتی

182.00 7,100 5.18 میلیون 36.668 میلیارد 32.135 هزار میلیارد سهام 12:59

وساپا

156.00 3,279 56.607 میلیون 182.534 میلیارد 34.427 هزار میلیارد سهام 12:59

وصنا

259.00 6,299 8.475 میلیون 53.306 میلیارد 11.322 هزار میلیارد سهام 12:59

وصنعت

327.00 6,872 52.267 میلیون 348.862 میلیارد 30.038 هزار میلیارد سهام 12:59

ونیرو

14.00 4,005 139.06 میلیون 570.329 میلیارد 38.344 هزار میلیارد سهام 12:29

اعتلا

338.00 7,109 6.894 میلیون 48.5 میلیارد 5.602 هزار میلیارد سهام 12:29

وسبحان

354.00 7,434 26.049 میلیون 193.173 میلیارد 9.641 هزار میلیارد سهام 12:29

وگستر

437.00 9,730 11.413 میلیون 110.977 میلیارد 3.89 هزار میلیارد سهام 12:30

سدبیر

638.00 13,400 2.561 میلیون 34.31 میلیارد 3.397 هزار میلیارد سهام 11:31

گوهران

216.00 4,537 11.337 میلیون 51.263 میلیارد 10.819 هزار میلیارد سهام 12:29

آریان

134.00 4,630 13.461 میلیون 62.323 میلیارد 91.754 هزار میلیارد سهام 12:29

وایرا

165.00 14,900 1.579 میلیون 22.626 میلیارد 6.306 هزار میلیارد سهام 12:30

وشمال

573.00 19,695 1.751 میلیون 34.481 میلیارد 2.401 هزار میلیارد سهام 12:12

وآرین

129.00 4,462 5.414 میلیون 24.041 میلیارد 6.217 هزار میلیارد سهام 12:28

سنوین

5.00 3,710 3,131 11.615 میلیون 3.71 هزار میلیارد سهام 1398/09/13

معیار

658.00 32,277 65,013 2.098 میلیارد 1.64 هزار میلیارد سهام 12:29

وکادو

340.00 13,202 3.245 میلیون 42.785 میلیارد 10.513 هزار میلیارد سهام 12:29

وجامی

358.00 12,322 1.139 میلیون 14.003 میلیارد 2.313 هزار میلیارد سهام 12:29

فلات

177.00 14,480 1.157 میلیون 16.97 میلیارد 5.712 هزار میلیارد سهام 12:29

وبرق

867.00 28,258 839,845 23.8 میلیارد 3.323 هزار میلیارد سهام 12:29

ودانا

4.00 510 200 102,000 688.5 میلیارد سهام 1398/01/26

سرچشمه

120.00 6,800 9.639 میلیون 64.656 میلیارد 34.211 هزار میلیارد سهام 12:29

وملت

38.00 3,940 2.502 میلیون 9.972 میلیارد 3.982 هزار میلیارد سهام 12:29

وآداک

342.00 11,761 8,240 96.906 میلیون 10.231 هزار میلیارد سهام 1398/09/3

ومهان

576.00 10,957 56.066 میلیون 618.888 میلیارد 110.38 هزار میلیارد سهام 12:29
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی