شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,700 3.33
قیمت پایانی: 12,849 2.19

گردش وجوه نقد

1398/07/24
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه
1398/07/1
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/4
سال مالی 1397/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

5.01 میلیارد 12.16 - میلیارد 62.48 - میلیارد

سود سهام پرداختی

3.08 - میلیارد - 2.04 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

- 1.74 - میلیارد -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

3.08 - میلیارد 1.74 - میلیارد 2.04 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

488 - میلیون 13 - میلیون 87 - میلیون

خرید دارایی های نامشهود

338 - میلیون - -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

826 - میلیون 13 - میلیون 87 - میلیون

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1.1 میلیارد 13.91 - میلیارد 64.61 - میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

- 15 میلیارد 60 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

- 15 میلیارد 60 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1.1 میلیارد 1.09 میلیارد 4.61 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

57 میلیون 57 میلیون 4.67 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1.16 میلیارد 1.15 میلیارد 57 میلیون

مبادلات غیر نقدی

- 300 میلیارد 549 میلیون

تغییرات نرخ ارز

- -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی