شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,255 5.00
قیمت پایانی: 14,727 1.36

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6.484 میلیون پایانی 14,727 198.00
بیشترین 95.487 میلیارد کمترین 13,803
حجم 6.484 میلیون دفعات 2,921
حد قیمت 13,803 - 15,255 ارزش 95.487 میلیارد
حجم مبنا 3.156 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
601 تعداد خریدار 1
6.483 میلیون حجم خرید 1,000
1,968 تعداد فروشنده 1
5.484 میلیون حجم فروش 1 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
315 1.829 میلیون 15,255 15,798 340 1
2 155,753 15,250 15,870 173 1
1 365 15,226 15,876 1,316 4
0 - - 14,367 1,228 2
0 - - 14,368 2,709 7

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 410
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 79
سود نقدی 100
درصد توزیع 126.58 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.78 % رتبه 86
6 ماهه 351.75 % رتبه 46
9 ماهه 600 % رتبه 66
1 ساله 600 % رتبه 180
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.717 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 32.5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 14,529 3.91 3.724 میلیون 1,467
1399/03/4 15,120 0.00 7.309 میلیون 3,160
1399/03/3 15,120 4.58 7.309 میلیون 3,160
1399/03/1 15,845 0.00 10.995 میلیون 4,940
1399/02/31 15,845 3.64 10.995 میلیون 4,940
1399/02/30 16,443 1.11 8.117 میلیون 4,755
1399/02/29 16,263 2.01 12.123 میلیون 5,475
1399/02/28 15,943 4.86 8.347 میلیون 2,880
1399/02/27 16,757 2.63 4.418 میلیون 1,557
1399/02/25 17,210 0.00 13.424 میلیون 5,252
1399/02/24 17,210 4.22 13.424 میلیون 5,252
1399/02/23 17,969 3.88 2.081 میلیون 792
1399/02/22 18,695 4.60 5.33 میلیون 2,485
1399/02/21 19,596 0.02 17.364 میلیون 6,566
1399/02/20 19,599 4.98 5.092 میلیون 2,224
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 480.00 10,088 10.041 میلیون 66.482 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوصا 685.00 14,387 23.655 میلیون 37.651 هزار میلیارد 1399/03/4
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم - 10,504 105.838 میلیون 127.438 هزار میلیارد 1399/03/7
وسکاب 354.00 6,728 4.418 میلیون 41.118 هزار میلیارد 1399/03/7
وبیمه 385.00 8,088 7.439 میلیون 16.022 هزار میلیارد 1399/03/7
پردیس 426.00 8,097 8.075 میلیون 10.121 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوسم 713.00 13,548 2.53 میلیون 61.776 هزار میلیارد 1399/03/7
وبهمن 701.00 13,326 18.683 میلیون 36.68 هزار میلیارد 1399/03/7
ونیکی 1,058 22,226 633,924 149.856 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی