شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گلوکوزان‌

غگل | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 12,990 4.97
قیمت پایانی: 13,050 4.54

آخرین معامله

1399/05/16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 88.885 میلیون پایانی 13,050 620.00
بیشترین 1.16 هزار میلیارد کمترین 13,100
حجم 88.885 میلیون دفعات 21,278
حد قیمت 12,400 - 13,700 ارزش 1.16 هزار میلیارد
حجم مبنا 4.055 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/05/16
حقیقی حقوقی
11,659 تعداد خریدار 6
88.843 میلیون حجم خرید 42,068
6,530 تعداد فروشنده 5
88.875 میلیون حجم فروش 9,379
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/05/16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
307 817,779 12,990 12,990 23.043 میلیون 3205
6 4,787 12,940 13,000 1.344 میلیون 306
2 2,549 12,860 13,010 103,220 32
2 1,604 12,370 13,020 102,808 27
4 12,140 11,790 13,030 199,808 52

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 51
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 2,991
سود نقدی 2,650
درصد توزیع 88.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 86.46 % رتبه 19
6 ماهه 302.61 % رتبه 17
9 ماهه 807.82 % رتبه 17
1 ساله 1081.71 % رتبه 17
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
79.694 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.27

P/B

% 72.97

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/16 13,050 0.00 88.885 میلیون 21,278
1399/05/15 13,050 4.54 88.885 میلیون 21,278
1399/05/14 13,670 3.32 281.705 میلیون 56,238
1399/05/13 14,140 4.51 183.135 میلیون 36,587
1399/05/12 13,530 4.56 185.953 میلیون 33,872
1399/05/11 12,940 4.95 49.8 میلیون 7,024
1399/05/09 12,330 0.00 172.128 میلیون 25,285
1399/05/08 12,330 4.58 172.128 میلیون 25,285
1399/05/07 11,790 4.99 190.667 میلیون 24,947
1399/05/06 11,230 4.37 220.116 میلیون 28,642
1399/05/05 10,760 2.09 172.74 میلیون 31,177
1399/05/04 10,990 3.68 198.494 میلیون 37,716
1399/05/02 10,600 0.00 78.488 میلیون 16,479
1399/05/01 10,600 4.68 78.488 میلیون 16,479
1399/04/31 11,120 3.14 192.466 میلیون 38,573
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بهپاک 11.00 3,498 45,562 22.24 هزار میلیارد 1399/05/6
غشهداب 17.00 1,080 - 22.658 هزار میلیارد 1399/05/13
گزسکه 2,000 28,000 142,000 1.377 هزار میلیارد 12:30
غنیلی 190.00 20,190 100 2.019 هزار میلیارد 12:17
غویتا 110.00 11,998 1.966 میلیون 7.285 هزار میلیارد 1398/04/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی