شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گلوکوزان‌

غگل | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,616 5.00
قیمت پایانی: 6,641 4.64

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,700 پایانی 6,641 323.00
بیشترین 6,900 کمترین 6,616
حجم 254.098 میلیون دفعات 44,991
حد قیمت 6,616 - 7,312 ارزش 1.687 هزار میلیارد
حجم مبنا 7.629 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
22,843 تعداد خریدار 17
251.26 میلیون حجم خرید 2.838 میلیون
6,534 تعداد فروشنده 4
211.387 میلیون حجم فروش 42.711 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
14 323,960 6,620 6,620 345,087 32
1 17,982 6,619 6,621 23,500 5
1 1,505 6,618 6,622 6,664 5
2 5,000 6,617 6,623 82,071 5
26 52,124 6,616 6,624 22,281 1

EPS

سال مالی 1398/06/31 1399/06/31
پیش بینی سود - 233,893
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 2,991
سود نقدی 2,650
درصد توزیع 88.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 243.7 % رتبه 26
6 ماهه 279.44 % رتبه 32
9 ماهه 598.71 % رتبه 42
1 ساله 1503.27 % رتبه 49
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
42.528 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 33.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 6,652 4.48 154.942 میلیون 25,097
1399/01/10 6,964 2.04 352.884 میلیون 69,464
1399/01/9 6,825 4.14 226.367 میلیون 27,553
1399/01/6 6,554 5.08 26.54 میلیون 8,011
1399/01/5 6,905 2.38 146.251 میلیون 27,398
1398/12/29 7,073 0.00 403.955 میلیون 53,745
1398/12/28 7,073 3.82 403.955 میلیون 53,745
1398/12/27 6,813 4.99 21.415 میلیون 1,297
1398/12/26 6,489 5.14 24.948 میلیون 2,064
1398/12/25 6,172 1.06 336.515 میلیون 41,059
1398/12/24 6,107 4.04 646.763 میلیون 63,843
1398/12/22 5,870 0.00 6.259 میلیون 929
1398/12/21 5,870 3.38 6.259 میلیون 929
1398/12/20 5,678 3.96 103.931 میلیون 6,673
1398/12/19 5,462 68.53 266.21 میلیون 25,748
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 1,293 62,105 333,383 3.666 هزار میلیارد 1399/01/11
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 4,589 96,900 497,351 8.704 هزار میلیارد 1399/01/11
وبشهر 462.00 9,712 10.061 میلیون 80.124 هزار میلیارد 1399/01/11
غبهنوش 2,071 43,508 372,052 15.141 هزار میلیارد 1399/01/11
غپینو 2,059 43,257 14.818 میلیون 53.866 هزار میلیارد 1399/01/11
غشهد 2,299 48,284 5.3 میلیون 9.655 هزار میلیارد 1399/01/11
غالبر 877.00 18,434 9.797 میلیون 6.274 هزار میلیارد 1399/01/11
غسالم 6,970 132,431 5.466 میلیون 39.801 هزار میلیارد 1399/01/11
غگرجی 86.00 39,600 9.937 میلیون 11.89 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی