شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل‌ونقل‌توکا

حتوکا | سهام - بورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,700 4.96
قیمت پایانی: 16,010 3.09

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,500 پایانی 16,010 510.00
بیشترین 16,900 کمترین 15,700
حجم 2.516 میلیون دفعات 751
حد قیمت 15,210 - 16,810 ارزش 40.201 میلیارد
حجم مبنا 3.123 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
282 تعداد خریدار 1
2.516 میلیون حجم خرید 397
278 تعداد فروشنده -
2.516 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 820 15,700 15,700 8.001 میلیون 169
0 - - 15,750 250 1
0 - - 15,800 500 1
0 - - 15,850 6,000 1
0 - - 15,900 25,558 1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 203
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 231
سود نقدی 100
درصد توزیع 43.29 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.57 % رتبه 193
6 ماهه 13.98 % رتبه 201
9 ماهه 10.7 % رتبه 178
1 ساله 1.96 % رتبه 195
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.283 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.73

P/B

% 52.65

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/26 16,010 3.09 2.516 میلیون 751
1399/06/25 16,520 3.45 4.288 میلیون 1,123
1399/06/24 17,110 3.93 2.223 میلیون 881
1399/06/23 17,810 1.11 607,270 203
1399/06/22 18,010 2.86 2.3 میلیون 799
1399/06/19 18,540 4.24 3.766 میلیون 690
1399/06/18 19,360 0.00 12,410 15
1399/06/17 19,360 0.62 312,914 117
1399/06/16 19,480 2.21 3.83 میلیون 1,120
1399/06/15 19,920 1.78 974,437 324
1399/06/13 20,280 0.00 496,603 137
1399/06/12 20,280 1.07 496,603 137
1399/06/11 20,500 1.68 797,397 216
1399/06/10 20,850 3.16 3.311 میلیون 943
1399/06/06 21,530 0.00 11.455 میلیون 1,122
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حخزر - 27,118 2.949 میلیون 8.204 هزار میلیارد 1399/06/26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی