شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پست بانک ایران

وپست | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,680 3.91
قیمت پایانی: 8,634 3.36

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,355 پایانی 8,634 281.00
بیشترین 8,770 کمترین 8,350
حجم 9.451 میلیون دفعات 1,585
حد قیمت 7,936 - 8,770 ارزش 81.597 میلیارد
حجم مبنا 6.05 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
485 تعداد خریدار 3
7.951 میلیون حجم خرید 1.5 میلیون
715 تعداد فروشنده 2
8.651 میلیون حجم فروش 800,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 600 8,668 8,675 1,031 1
1 170 8,666 8,680 6,104 1
1 1,000 8,653 8,689 1,029 1
1 1,000 8,653 8,700 1,578 2
1 300 8,645 8,710 4,017 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 17
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -1,370
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 55.26 % رتبه 154
6 ماهه 64.56 % رتبه 148
9 ماهه 102.69 % رتبه 140
1 ساله 330.57 % رتبه 96
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.986 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 21.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 8,353 3.61 11.72 میلیون 1,967
1399/01/17 8,666 1.03 13.7 میلیون 2,039
1399/01/16 8,578 4.05 14.065 میلیون 2,117
1399/01/11 8,244 2.76 8.91 میلیون 1,270
1399/01/10 8,023 4.03 19.655 میلیون 2,506
1399/01/9 7,712 5.38 6.777 میلیون 745
1399/01/6 7,318 2.48 3.549 میلیون 589
1399/01/5 7,141 3.91 5.93 میلیون 682
1398/12/29 6,872 0.00 5.734 میلیون 997
1398/12/28 6,872 3.71 5.741 میلیون 998
1398/12/27 6,626 3.82 6.408 میلیون 1,031
1398/12/26 6,889 3.80 6.66 میلیون 1,101
1398/12/25 6,637 4.81 10.331 میلیون 1,064
1398/12/24 6,972 1.39 2.236 میلیون 438
1398/12/22 7,070 0.00 7.749 میلیون 1,340
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 97.00 9,650 95.696 میلیون 484.05 هزار میلیارد 12:29
وپاسار 93.00 4,390 58.551 میلیون 223.574 هزار میلیارد 12:30
وبصادر 34.00 919 543.856 میلیون 160.098 هزار میلیارد 12:59
وپارس 334.00 6,277 150.653 میلیون 988.225 هزار میلیارد 1398/12/27
وسینا 95.00 5,656 30.646 میلیون 55.94 هزار میلیارد 12:29
ونوین 287.00 6,029 182.639 میلیون 78.274 هزار میلیارد 12:29
وخاور 122.00 8,643 12.888 میلیون 85.82 هزار میلیارد 12:29
وکار 311.00 6,541 4.887 میلیون 54.46 هزار میلیارد 12:29
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
وتجارت 45.00 947 1.218 میلیارد 210.491 هزار میلیارد 13:00
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی