شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

موتوژن‌

بموتو | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

زیر گروه:

تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44,455 2.84
قیمت پایانی: 44,782 3.60

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 44,700 پایانی 44,782 1,555.00
بیشترین 45,380 کمترین 43,470
حجم 2.114 میلیون دفعات 1,912
حد قیمت 41,066 - 45,388 ارزش 94.682 میلیارد
حجم مبنا 1.171 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
778 تعداد خریدار -
2.114 میلیون حجم خرید -
669 تعداد فروشنده 1
2.076 میلیون حجم فروش 38,152
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
9 5,130 44,500 44,500 1,769 6
1 230 44,456 44,501 300 1
1 900 44,455 44,550 450 1
1 621 44,401 44,600 2,240 2
1 3,000 44,400 44,631 320 2

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 1,782
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 2,761
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 72.44 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.5 % رتبه 210
6 ماهه 162.22 % رتبه 210
9 ماهه 147.96 % رتبه 190
1 ساله 179.26 % رتبه 183
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.47 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 13.91

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 44,782 0.00 2.114 میلیون 1,912
1399/03/13 44,782 2.04 2.114 میلیون 1,912
1399/03/12 43,887 0.00 1.708 میلیون 1,631
1399/03/11 43,887 0.70 1.708 میلیون 1,631
1399/03/10 44,196 3.54 970,812 1,052
1399/03/8 42,684 0.00 1.324 میلیون 1,795
1399/03/7 42,684 1.56 1.324 میلیون 1,795
1399/03/6 42,027 4.43 994,224 934
1399/03/4 43,974 0.00 1.004 میلیون 1,030
1399/03/3 43,974 4.32 1.004 میلیون 1,030
1399/03/1 45,960 0.00 2.618 میلیون 3,125
1399/02/31 45,960 0.04 2.618 میلیون 3,125
1399/02/30 45,976 5.00 1.35 میلیون 1,150
1399/02/29 43,788 4.93 1.697 میلیون 1,089
1399/02/28 41,732 1.03 3.181 میلیون 2,422
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بنیرو 2,855 59,961 471,607 29.277 هزار میلیارد 1399/03/14
بکام 1,077 141,998 8.845 میلیون 86.764 هزار میلیارد 1399/03/14
بترانس 1,985 41,698 10.904 میلیون 156.341 هزار میلیارد 1399/03/14
بسویچ 2,082 75,300 462,863 75.125 هزار میلیارد 1399/03/14
بالبر 1,395 29,306 2.233 میلیون 9.277 هزار میلیارد 1399/03/14
بشهاب 672.00 57,200 761,548 9.251 هزار میلیارد 1399/03/14
بکاب 655.00 84,001 202,834 2.029 هزار میلیارد 1399/03/14
برانسفو - - - 500 میلیارد 1399/02/17
بایکا 1,762 37,010 1.127 میلیون 18.68 هزار میلیارد 1399/03/14
نیرو 2,134 44,817 151,972 2.81 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی