شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

حکشتی4 | سهام - بورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

زیر گروه حمل و نقل دریایی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 5,735 66.01
قیمت پایانی: 5,735 66.01

آخرین معامله

1398/12/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,735 پایانی 5,735 11,139.00
بیشترین 5,735 کمترین 5,735
حجم 749.782 میلیون دفعات 2
حد قیمت 15,364 - 16,980 ارزش 4.3 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/12/25
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 749.782 میلیون
- تعداد فروشنده 2
- حجم فروش 749.782 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/12/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
94.014 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/12/25 5,735 40.91 749.782 میلیون 2
1397/12/20 4,070 0.00 1.474 میلیارد 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 509.00 14,140 5.715 میلیون 27.38 هزار میلیارد 1399/01/11
حپترو 431.00 31,990 736,720 6.266 هزار میلیارد 1399/01/11
حتوکا 932.00 19,890 6.183 میلیون 6.55 هزار میلیارد 1399/01/11
حفارس 251.00 5,510 29.813 میلیون 13.952 هزار میلیارد 1399/01/11
حکشتی 909.00 17,290 45.869 میلیون 284.73 هزار میلیارد 1399/01/11
حپارسا 1,393 29,254 485,034 7.056 هزار میلیارد 1399/01/11
حسینا 504.00 30,870 1.887 میلیون 15.322 هزار میلیارد 1399/01/11
حریل 46.00 3,818 45.196 میلیون 12.475 هزار میلیارد 1399/01/11
توریل 787.00 16,541 3.904 میلیون 52.931 هزار میلیارد 1399/01/11
حسیر 283.00 8,407 6.53 میلیون 5.027 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی