شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت ارتباطات سیار ایران

همراه4 | سهام - بورس
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 14,089 1.05
قیمت پایانی: 14,089 1.05

آخرین معامله

1397/03/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,089 پایانی 14,089 150.00
بیشترین 14,089 کمترین 14,089
حجم 567.819 میلیون دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 8 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/03/2
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 567.819 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 567.819 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/03/2
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
270.509 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1397/03/2 14,089 0.00 567.819 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
اخابر 267.00 5,625 11.31 میلیون 337.5 هزار میلیارد 12:29
همراه 241.00 16,801 8.945 میلیون 325.037 هزار میلیارد 1398/10/28
همراه - 16,801 8.945 میلیون 34.958 هزار میلیارد 12:29
اپرداز 255.00 14,180 4.291 میلیون 14.459 هزار میلیارد 14:23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها