شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی غدیر

شغدیر | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 39,601 5.00
قیمت پایانی: 39,329 4.28

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,500 پایانی 39,329 1,613.00
بیشترین 39,601 کمترین 36,962
حجم 3.831 میلیون دفعات 1,253
حد قیمت 35,831 - 39,601 ارزش 150.69 میلیارد
حجم مبنا 1.57 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
30 81,720 39,601 39,601 150 1
2 1,061 39,530 - - 0
1 250 39,500 - - 0
1 127 39,419 - - 0
1 1,000 39,416 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,113
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 863
سود نقدی 700
درصد توزیع 81.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 236.09 % رتبه 223
6 ماهه 394.64 % رتبه 189
9 ماهه 466.56 % رتبه 156
1 ساله 506.5 % رتبه 148
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
51.128 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 39,329 4.28 3.831 میلیون 1,253
1399/01/19 37,716 4.92 2.492 میلیون 1,010
1399/01/18 35,949 4.14 1.85 میلیون 820
1399/01/17 34,519 3.47 2.09 میلیون 1,290
1399/01/16 33,362 5.34 1.505 میلیون 637
1399/01/11 31,671 2.38 1.751 میلیون 1,042
1399/01/10 30,935 4.86 4.404 میلیون 886
1399/01/9 29,500 3.74 1.315 میلیون 226
1399/01/6 28,436 4.54 2.66 میلیون 723
1399/01/5 27,202 0.86 2.199 میلیون 849
1398/12/29 27,437 0.00 3.295 میلیون 904
1398/12/28 27,437 4.83 3.295 میلیون 904
1398/12/27 26,172 3.09 2.97 میلیون 803
1398/12/26 27,007 1.28 1.097 میلیون 443
1398/12/25 26,667 5.00 2.267 میلیون 220
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 718.00 15,093 17.883 میلیون 121.702 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 112.00 36,301 9.539 میلیون 39.237 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,343 70,059 351.107 30.261 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 548.00 37,500 1.867 میلیون 225.618 هزار میلیارد 1399/01/20
تاپیکو 246.00 5,176 80.419 میلیون 418.421 هزار میلیارد 12:29
پارسان 363.00 8,701 5.358 میلیون 342.185 هزار میلیارد 12:29
فارس 192.00 8,880 24.672 میلیون 1289.348 هزار میلیارد 12:29
شکربن 2,890 60,703 396.444 14.741 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی