شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع ماشینهای اداری ایران

مادیرا | سهام - پایه فرابورس
- ( - )
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 40,000 0.00
قیمت پایانی: 41,440 0.00

مشخصات

شرکت

نام شرکت : صنایع ماشینهای اداری ایران سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : --- وب سایت : ---

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : صنایع ماشین های اداری ایران نام کوتاه نماد : مادیرا نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی کد بورسی : Z1 گروه نماد : IRO3IOMZ0001 کد ISIN : IRO3IOMZ0007
نام : صنایع ماشین های اداری ایران نام کوتاه نماد : مادیرا2 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی کد بورسی : K2 گروه نماد : IRO3IOMZ0002 کد ISIN : IRO3IOMZ0007
نام : صنایع ماشین های اداری ایران نام کوتاه نماد : مادیرا3 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی کد بورسی : Z3 گروه نماد : IRO3IOMZ0003 کد ISIN : IRO3IOMZ0007
نام : صنایع ماشین های اداری ایران نام کوتاه نماد : مادیرا4 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی کد بورسی : Z4 گروه نماد : IRO3IOMZ0004 کد ISIN : IRO3IOMZ0007
نام : صنایع ماشینهای اداری ایران نام کوتاه نماد : مادیرا نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط کد بورسی : D1 گروه نماد : IRO7IOMZ0001 کد ISIN : IRO7IOMZ0003
نام : صنایع ماشینهای اداری ایران نام کوتاه نماد : مادیرا2 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط کد بورسی : 22 گروه نماد : IRO7IOMZ0002 کد ISIN : IRO7IOMZ0003
نام : صنایع ماشینهای اداری ایران نام کوتاه نماد : مادیرا3 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط کد بورسی : P3 گروه نماد : IRO7IOMZ0003 کد ISIN : IRO7IOMZ0003
نام : صنایع ماشینهای اداری ایران نام کوتاه نماد : مادیرا4 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط کد بورسی : 24 گروه نماد : IRO7IOMZ0004 کد ISIN : IRO7IOMZ0003

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/07/29
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : بابک ثقفی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 4322771203
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : - نام : امیرمسعود امیری مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : - نام : فرخ نسیری امیری مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 39660621
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : - نام : بابک ثقفی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 4322771203
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : موتور و توربین اورانوس صنعت نام : هیربد جناب زاده مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تجهیزات کامپیوتری ایران نام : مجید هاشم الحسینی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 1285591429
سال 1398 | تاریخ : 1398/04/09
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : بابک ثقفی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 4322771203
عنوان : رییس هیات مدیره نام : امیرمسعود امیری مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : فرخ نسیری امیری مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 39660621
عنوان : عضو هیات مدیره نام : بابک ثقفی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 4322771203
عنوان : عضو هیات مدیره نام : ابوالحسن شهراسبی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 4899662777
عنوان : عضو هیات مدیره نام : رضا سلطان زاده مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 57287023
سال 1396 | تاریخ : 1396/05/31
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : بابک ثقفی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 4322771203
عنوان : رییس هیات مدیره نام : امیرمسعود امیری مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : فرخ نسیری امیری مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 39660621
عنوان : عضو هیات مدیره نام : بابک ثقفی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 4322771203
عنوان : عضو هیات مدیره نام : ابوالحسن شهراسبی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 4899662777
عنوان : عضو هیات مدیره نام : رضا سلطان زاده مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 57287023
سال 1395 | تاریخ : 1395/06/25
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : بابک ثقفی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 4322771203
عنوان : رییس هیات مدیره نام : امیرمسعود امیری مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : فرخ نسیری امیری مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 39660621
عنوان : عضو هیات مدیره نام : بابک ثقفی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 4322771203
عنوان : عضو هیات مدیره نام : امیرعلی امیری مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره نام : مظفر نسیری امیری مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی