شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع ماشینهای اداری ایران

مادیرا | سهام - پایه فرابورس
- ( - )
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,870 0.00
قیمت پایانی: 41,440 0.00
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 11:00

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 199,629 پایانی 41,440 0.00
بیشترین 7.161 میلیارد کمترین 35,870
حجم 2.532 میلیون دفعات 671
حد قیمت 37,494 - 41,440 ارزش 104.94 میلیارد
حجم مبنا 1.28 میلیون حد حجم 1 - 200,000

عرضه و تقاضا 11:00

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1155 4.735 میلیون 41,440 41,440 5,608 6
1 470 41,439 - - 0
1 124 41,435 - - 0
0 - - 36,040 19,434 8
0 - - 36,050 50 1

معاملات حقیقی و حقوقی 11:00

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1398/07/28

167%

افزایش

سرمایه قبلی : 1.2 هزار میلیارد آورده : 1000 میلیارد (50 %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 3.2 هزار میلیارد اندوخته : 1000 میلیارد تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 2 هزار میلیارد صرف سهام : -

1395/10/20

100%

افزایش

سرمایه قبلی : 600 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 1.2 هزار میلیارد اندوخته : 600 میلیارد تاریخ ثبت : 1395/11/16
تغییر سرمایه : 600 میلیارد صرف سهام : -

1395/06/10

140%

افزایش

سرمایه قبلی : 250 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 600 میلیارد اندوخته : 350 میلیارد تاریخ ثبت : 1395/07/26
تغییر سرمایه : 350 میلیارد صرف سهام : -
1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 601.45 میلیارد 306.93 میلیارد 217.55 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 509.49 میلیارد 1.464 هزار میلیارد 828.92 میلیارد
پیش پرداخت ها - - 585.52 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 3.049 هزار میلیارد 309.34 میلیارد -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 1.167 هزار میلیارد 285.32 میلیارد 234.46 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - 10.76 میلیارد 15 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 840.46 میلیارد 176.82 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 72.8 میلیارد 57.46 میلیارد
کالای در راه - 96 میلیون 41.09 میلیارد
کالای امانی دیگران نزد ما - 6.27 میلیارد 13.6 میلیارد
موجودی مواد و کالا 1.167 هزار میلیارد 1.203 هزار میلیارد 511.23 میلیارد
جمع دارایی های جاری 5.327 هزار میلیارد 3.283 هزار میلیارد 2.143 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 101.27 میلیارد 6.8 میلیارد 6.8 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 34 میلیون 11.9 میلیارد -
دارایی های نامشهود 4.14 میلیارد 4.76 میلیارد 6.7 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 763.61 میلیارد 117.47 میلیارد 112.01 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 763.61 میلیارد 117.47 میلیارد 112.01 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 6.196 هزار میلیارد 3.424 هزار میلیارد 2.269 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 1.329 هزار میلیارد 737.56 میلیارد 456.17 میلیارد
پیش دریافت ها 230.46 میلیارد 3.97 میلیارد 1.84 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 429.64 میلیارد 127.62 میلیارد 137.15 میلیارد
سایر ذخائر 23.48 میلیارد - -
تسهیلات جاری مالی دریافتی 953.24 میلیارد 840.5 میلیارد 182.05 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 55.09 میلیارد 55.09 میلیارد -
جمع بدهی های جاری 3.021 هزار میلیارد 1.765 هزار میلیارد 777.21 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 136.09 میلیارد 107.77 میلیارد 82.42 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 3.157 هزار میلیارد 1.873 هزار میلیارد 859.63 میلیارد
سرمایه 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 1.719 هزار میلیارد 301.53 میلیارد 172.15 میلیارد
اندوخته قانونی 120 میلیارد 50.05 میلیارد 36.95 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 3.039 هزار میلیارد 1.552 هزار میلیارد 1.409 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 6.196 هزار میلیارد 3.424 هزار میلیارد 2.269 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 1.299 هزار میلیارد 235.53 میلیارد 113.15 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 120 میلیارد 50.05 میلیارد 36.95 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 2.619 هزار میلیارد 1.486 هزار میلیارد 1.35 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 601.45 میلیارد 306.93 میلیارد 217.55 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 509.49 میلیارد 1.464 هزار میلیارد 828.92 میلیارد
سفارشات و پیش پرداخت ها 3.049 هزار میلیارد 309.34 میلیارد -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 34 میلیون 11.9 میلیارد -
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 1.329 هزار میلیارد 737.56 میلیارد 456.17 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 3.039 هزار میلیارد 1.552 هزار میلیارد 1.409 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 2.619 هزار میلیارد 1.486 هزار میلیارد 1.35 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 89.37 میلیارد 89.37 میلیارد 90.8 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 786.16 میلیارد
سایر دارایی ها 332.7 میلیارد 263.41 میلیارد 290.73 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - - 266.8 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت - - 2.031 هزار میلیارد
کالای امانی ما نزد دیگران 9.47 میلیارد - -
1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 612.85 میلیارد 601.45 میلیارد 601.46 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 375.31 میلیارد 509.49 میلیارد 654.52 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 34.58 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداختها 3.655 هزار میلیارد 3.049 هزار میلیارد 3.697 هزار میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 1.438 هزار میلیارد 1.167 هزار میلیارد 135.31 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - - 4.77 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - - 303.2 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - - 75.45 میلیارد
کالای در راه - - 1.04 میلیارد
کالای امانی ما نزد دیگران - - 133.95 میلیارد
موجودی مواد و کالا 1.438 هزار میلیارد 1.167 هزار میلیارد 653.71 میلیارد
جمع دارایی های جاری 6.116 هزار میلیارد 5.327 هزار میلیارد 5.607 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 67.44 میلیارد 101.27 میلیارد 101.27 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت - 34 میلیون 34 میلیون
دارایی های نامشهود 4.34 میلیارد 4.14 میلیارد 4.14 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 1.089 هزار میلیارد 763.61 میلیارد 445.49 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 1.089 هزار میلیارد 763.61 میلیارد 445.49 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 7.277 هزار میلیارد 6.196 هزار میلیارد 6.158 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 1.504 هزار میلیارد 1.329 هزار میلیارد 1.291 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 16.27 میلیارد - -
پیش دریافت ها 682 میلیون 230.46 میلیارد 230.46 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 655.33 میلیارد 429.64 میلیارد 479.05 میلیارد
سایر ذخائر 41.62 میلیارد 23.48 میلیارد 23.48 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 989.83 میلیارد 953.24 میلیارد 953.24 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 55.09 میلیارد 55.09 میلیارد 55.09 میلیارد
جمع بدهی های جاری 3.263 هزار میلیارد 3.021 هزار میلیارد 3.032 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 150.58 میلیارد 136.09 میلیارد 136.09 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 3.413 هزار میلیارد 3.157 هزار میلیارد 3.168 هزار میلیارد
سرمایه 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 2.543 هزار میلیارد 1.719 هزار میلیارد 1.669 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 120 میلیارد 120 میلیارد 120 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 3.863 هزار میلیارد 3.039 هزار میلیارد 2.989 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 7.277 هزار میلیارد 6.196 هزار میلیارد 6.158 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 612.85 میلیارد 601.45 میلیارد 601.46 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 375.31 میلیارد 509.49 میلیارد 654.52 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 34.58 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 3.655 هزار میلیارد 3.049 هزار میلیارد 3.697 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت - 34 میلیون 34 میلیون
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 1.504 هزار میلیارد 1.329 هزار میلیارد 1.291 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 3.863 هزار میلیارد 3.039 هزار میلیارد 2.989 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 2.357 هزار میلیارد - -
افزایش سرمایه در جریان 2 هزار میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 20.67 % رتبه 63
۶ ماهه 32 % رتبه 45
۹ ماهه 160.3 % رتبه 44
۱ ساله 325.86 % رتبه 48
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
120.822 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.62

P/B

22.08 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
صایتل 1.00 1,000,000 20,090 20.09 میلیارد 3 هزار میلیارد 1396/10/20
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

اخبار

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ - ۱۲:۰۲:۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ - ۱۲:۰۲:۲۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ۱۵:۰۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ۱۵:۰۸:۲۰
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۱:۳۸:۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۱:۳۸:۴۲
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۱۰:۳۱:۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۱۰:۳۱:۳۷
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ - ۱۶:۴۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ - ۱۶:۴۲:۴۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ایفای تعهدات سهامداران عمده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۳:۳۷:۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۳:۳۷:۱۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ - ۱۶:۲۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ - ۱۶:۲۹:۰۹
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ - ۱۱:۰۹:۳۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ - ۱۱:۰۹:۳۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه در خصوص تامین مالی و تامین مواد اولیه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۴:۴۲:۵۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۴:۴۲:۵۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ - ۱۱:۳۸:۵۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ - ۱۱:۳۸:۵۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۱۳:۰۶:۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۱۳:۰۶:۲۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ - ۰۹:۱۵:۴۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ - ۰۹:۱۵:۴۳
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۵:۰۳:۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۵:۰۳:۲۳
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳:۵۵:۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳:۵۵:۵۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۵:۱۲:۴۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۵:۱۲:۴۷
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت فروشگاههای زنجیره ای مادیران سهامی خاص) ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۳:۱۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۳:۱۳:۴۰
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۳:۰۹:۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۳:۰۹:۰۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۱:۵۴:۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۱:۵۴:۰۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۰:۱۳:۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۰:۱۳:۰۶
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ - ۱۶:۵۱:۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ - ۱۶:۵۱:۵۶
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: 43.08
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1155 4.735 میلیون 41,440 41,440 5,608 6
1 470 41,439 - - 0
1 124 41,435 - - 0

داده ها

آخرین معامله 35,870 0.00 0.00
قیمت پایانی 41,440 0.00 0.00
اولین قیمت 199,629
قیمت دیروز -
بازه روز 7.161 میلیارد 35,870
قیمت مجاز 41,440 37,494
بازه هفته 450.608 میلیارد 36,037
بازه سال - -
P/E 43.08
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور 22.08 %
حجم مبنا 1.28 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 671
حجم معاملات 2.532 میلیون
ارزش معاملات 104.94 میلیارد
ارزش بازار 120.822 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی - -
حقوقی - -
تعداد خرید فروش
مجموع - -
حقیقی - -
حقوقی - -
تغییر حقوقی به حقیقی -

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1155 4.735 میلیون 41,440 41,440 5,608 6
1 470 41,439 - - 0
1 124 41,435 - - 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/07/08)