شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری مسکن تهران

ثتران | سهام - فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,717 4.99
قیمت پایانی: 13,792 4.47

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,717 پایانی 13,792 646.00
بیشترین 15,000 کمترین 13,717
حجم 4.266 میلیون دفعات 984
حد قیمت 13,717 - 15,159 ارزش 58.838 میلیارد
حجم مبنا 3.254 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
606 تعداد خریدار -
4.266 میلیون حجم خرید -
325 تعداد فروشنده -
4.266 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 500 13,717 13,717 5.122 میلیون 429
0 - - 13,720 36,758 9
0 - - 13,721 2,597 1
0 - - 14,300 1,250 2
0 - - 14,310 4,630 2

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 13
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 70
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.18 % رتبه 176
6 ماهه 205.76 % رتبه 155
9 ماهه 552.71 % رتبه 177
1 ساله 733.6 % رتبه 164
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.326 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 46.89

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/16 14,438 0.00 9.71 میلیون 1,509
1399/05/15 14,438 1.14 9.71 میلیون 1,509
1399/05/14 14,604 0.19 40.751 میلیون 6,543
1399/05/13 14,631 2.89 23.132 میلیون 3,652
1399/05/12 14,220 3.69 61.254 میلیون 8,660
1399/05/11 14,764 3.91 13.377 میلیون 2,698
1399/05/09 15,364 0.00 18.063 میلیون 2,473
1399/05/08 15,364 4.86 18.063 میلیون 2,473
1399/05/07 16,148 1.39 41.616 میلیون 6,040
1399/05/06 15,926 4.09 33.798 میلیون 4,436
1399/05/05 15,301 4.61 31.085 میلیون 4,445
1399/05/04 16,041 1.65 34.116 میلیون 5,462
1399/05/02 15,780 0.00 28.887 میلیون 3,285
1399/05/01 15,780 4.47 28.887 میلیون 3,285
1399/04/31 16,518 3.09 51.158 میلیون 7,960
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
ثاژن 9.00 2,260 588,226 5.604 هزار میلیارد 1399/05/8
ثشرق - 11,400 6.486 میلیون 6.057 هزار میلیارد 1399/05/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی