شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

فاراک | سهام - بورس
گروه:

ساخت محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,291 0.99
قیمت پایانی: 4,241 0.19

آخرین معامله

1398/10/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,160 پایانی 4,241 8.00
بیشترین 4,397 کمترین 4,078
حجم 82.59 میلیون دفعات 9,134
حد قیمت 4,037 - 4,461 ارزش 350.255 میلیارد
حجم مبنا 2.296 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/10/26
حقیقی حقوقی
3,015 تعداد خریدار 6
79.711 میلیون حجم خرید 2.879 میلیون
2,170 تعداد فروشنده 6
80.366 میلیون حجم فروش 2.224 میلیون
517.03 تغییر مالکیت 517.03

عرضه و تقاضا

1398/10/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 42,843 4,295 4,295 20,000 1
1 24,785 4,291 4,297 11,434 1
6 78,476 4,290 4,300 94,535 1
2 5,250 4,285 4,312 13,494 1
1 5,000 4,281 4,316 15 1

EPS

سال مالی 1398/06/31
پیش بینی سود 4,712
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 48
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 112.13 % رتبه 17
6 ماهه 128.32 % رتبه 24
9 ماهه 166.23 % رتبه 24
1 ساله 259.78 % رتبه 21
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.661 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.02

P/B

% 31.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/26 4,241 0.00 82.59 میلیون 9,134
1398/10/25 4,241 0.19 82.59 میلیون 9,134
1398/10/24 4,249 2.46 73.915 میلیون 8,974
1398/10/23 4,356 25.68 150.6 میلیون 12,227
1398/10/17 3,466 4.86 41.168 میلیون 1,252
1398/10/15 3,643 4.98 12.641 میلیون 971
1398/10/14 3,834 4.98 3.723 میلیون 453
1398/10/11 4,035 1.25 82.45 میلیون 9,732
1398/10/10 4,086 4.64 159.593 میلیون 12,979
1398/10/9 4,285 2.24 134.442 میلیون 14,609
1398/10/8 4,191 4.20 152.086 میلیون 11,118
1398/10/7 4,022 4.99 14.633 میلیون 1,043
1398/10/5 3,831 0.00 97.581 میلیون 8,222
1398/10/4 3,831 3.46 97.581 میلیون 8,222
1398/10/3 3,703 4.81 81.921 میلیون 3,824
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فلامی 1,341 47,000 2.224 میلیون 2.842 هزار میلیارد 1398/10/25
فجام 185.00 29,000 1.203 میلیون 3.415 هزار میلیارد 1398/10/26
فاما 71.00 11,440 913,307 10.102 هزار میلیارد 1398/10/26
فاذر 250.00 9,870 19.442 میلیون 9.659 هزار میلیارد 1398/10/26
فبستم 63.00 2,173 8,247 112.76 میلیارد 1398/10/25
فسلیر 463.00 15,902 1.217 میلیون 1.584 هزار میلیارد 1398/07/29
فبیرا 67.00 3,430 19.088 میلیون 5.987 هزار میلیارد 1398/10/26
فنرژی 328.00 11,266 105,600 1.838 هزار میلیارد 1398/10/26
فجوش 45.00 1,576 40 16.312 میلیارد 1398/08/29
چدن 83.00 9,770 6.819 میلیون 16.483 هزار میلیارد 1398/10/26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها