شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی پردیس

شپدیس | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 60,301 5.00
قیمت پایانی: 58,854 2.48

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 55,013 پایانی 58,854 1,424.00
بیشترین 60,301 کمترین 55,013
حجم 972,255 دفعات 513
حد قیمت 54,559 - 60,301 ارزش 58.137 میلیارد
حجم مبنا 1.615 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
102 تعداد خریدار 4
200,747 حجم خرید 765,670
318 تعداد فروشنده 3
760,971 حجم فروش 205,446
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
45 1.488 میلیون 60,301 63,360 100 1
1 747 60,197 63,413 4,016 2
1 331 60,067 64,000 100 1
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
353.124 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 57,430 4.91 6.041 میلیون 815
1399/03/3 60,394 2.45 1.251 میلیون 753
1399/02/31 61,913 0.90 2.956 میلیون 1,670
1399/02/30 62,476 4.98 6.797 میلیون 1,066
1399/02/29 59,512 5.00 1.991 میلیون 413
1399/02/28 56,679 1.04 4.02 میلیون 1,673
1399/02/27 57,274 4.96 3.648 میلیون 1,033
1399/02/24 60,262 3.67 3.9 میلیون 1,474
1399/02/23 58,131 4.96 13.06 میلیون 1,785
1399/02/22 61,166 4.95 7.337 میلیون 2,022
1399/02/21 64,354 3.72 9.582 میلیون 2,315
1399/02/20 62,045 4.92 2.509 میلیون 446
1399/02/17 59,133 3.22 6.73 میلیون 2,197
1399/02/16 61,097 3.87 7.351 میلیون 1,682
1399/02/15 63,559 0.64 12.099 میلیون 3,077
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 670.00 24,990 4.322 میلیون 194.27 هزار میلیارد 1399/03/7
شپاکسا 1,044 34,999 1.995 میلیون 36.934 هزار میلیارد 1399/03/7
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,904 78,500 243,710 31.944 هزار میلیارد 1399/03/7
تاپیکو 408.00 8,575 43.16 میلیون 695.44 هزار میلیارد 1399/03/7
پارسان 745.00 15,645 43.047 میلیون 633.461 هزار میلیارد 1399/03/7
فارس 651.00 14,380 21.999 میلیون 1989.197 هزار میلیارد 1399/03/7
شکربن 232.00 82,900 1.121 میلیون 20.751 هزار میلیارد 1399/03/7
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
شسینا 8,774 184,255 12,957 5.401 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی