شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پارس‌ سرام‌

کسرام | سهام - بورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه تولید سرامیک غیرساختمانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 138,900 1.12
قیمت پایانی: 136,329 0.75

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 266,133 پایانی 136,329 1,029.00
بیشترین 36.192 میلیارد کمترین 130,491
حجم 268,177 دفعات 1,100
حد قیمت 130,491 - 144,225 ارزش 36.475 میلیارد
حجم مبنا 351,479 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
383 تعداد خریدار 2
261,166 حجم خرید 5,111
592 تعداد فروشنده 1
266,177 حجم فروش 100
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 27 138,900 138,999 30 1
2 699 137,500 139,000 1,815 4
1 38 137,450 139,008 10 1
0 - - 136,950 882 3
0 - - 136,997 100 1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود -287
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی -870
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 47.75 % رتبه 379
6 ماهه 477.5 % رتبه 451
9 ماهه 428.48 % رتبه 378
1 ساله 503.44 % رتبه 316
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.241 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 87.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 137,358 4.71 485,048 1,089
1399/03/4 144,143 0.00 691,766 2,099
1399/03/3 144,143 1.33 691,766 2,099
1399/03/1 142,256 0.00 1.439 میلیون 3,802
1399/02/31 142,256 3.93 1.439 میلیون 3,802
1399/02/30 136,878 5.00 397,312 793
1399/02/29 130,361 5.00 398,502 937
1399/02/28 124,154 3.14 1.341 میلیون 2,918
1399/02/27 120,370 4.34 552,836 1,048
1399/02/25 125,832 0.00 1.327 میلیون 2,374
1399/02/24 125,832 4.35 1.327 میلیون 2,374
1399/02/23 131,560 2.55 186,552 375
1399/02/22 135,003 3.73 289,580 796
1399/02/21 140,231 1.86 802,345 2,397
1399/02/20 142,894 4.54 836,368 2,168
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کسرا 1,135 28,665 5.335 میلیون 21.702 هزار میلیارد 1399/03/7
کخاک 4,903 93,167 24,442 48.917 هزار میلیارد 1399/03/7
کفپارس 11,880 249,494 3.394 میلیون 24.827 هزار میلیارد 1399/03/7
کفرا 3,950 82,968 2.767 میلیون 30.447 هزار میلیارد 1399/02/29
کساپا 1,151 24,172 1.429 میلیون 5.311 هزار میلیارد 1399/03/7
کاذر 1,656 34,791 2.972 میلیون 15.656 هزار میلیارد 1399/02/31
کرازی 1,152 24,207 12.455 میلیون 29.024 هزار میلیارد 1399/03/7
کپشیر 1,551 46,999 198,706 6.828 هزار میلیارد 1399/03/7
کگاز 2,382 50,026 1.037 میلیون 21.936 هزار میلیارد 1399/03/7
کهمدا 1,043 35,700 3.608 میلیون 40.409 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی