شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شهد ایران‌

غشهد | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,920 2.11
قیمت پایانی: 14,050 1.20

گردش وجوه نقد

1398/04/16
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

10.35 میلیارد 58.72 میلیارد 44.56 میلیارد

سود سهام پرداختی

- 6 - میلیون -

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

- 520 - میلیون -

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

26.16 میلیارد 17.96 میلیارد -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

26.16 میلیارد 17.43 میلیارد 60.24 میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

57.87 میلیارد 913 میلیون 239.86 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

2.02 - میلیارد 1.84 - میلیارد 1.23 - میلیارد

فروش سایر دارایی ها

- 315 میلیارد -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

319.11 - میلیارد 400.72 - میلیارد 344.21 - میلیارد

فروش دارایی های نامشهود

225 میلیارد - -

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

- 18.09 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

38.26 - میلیارد 68.55 - میلیارد 105.58 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1.75 - میلیارد 7.6 میلیارد 784 - میلیون

باز پرداخت تسهیلات مالی

- 13.02 - میلیارد -

وجوه پرداختی به سهامداران

- 830 - میلیون -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

- 13.85 - میلیارد -

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1.75 - میلیارد 6.25 - میلیارد 784 - میلیون

مانده وجه نقد در ابتدای سال

5.03 میلیارد 10.29 میلیارد 5.03 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 990 میلیون 195 - میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال

3.28 میلیارد 5.03 میلیارد 4.05 میلیارد

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

60.24 میلیارد - -

مالیات بر درآمد پرداختی

- 3.7 - میلیارد 4.3 - میلیارد

مبادلات غیر نقدی

540.95 میلیارد -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی