شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شهد ایران‌

غشهد | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,490 2.91
قیمت پایانی: 14,747 1.19

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,476 پایانی 14,747 177.00
بیشترین 15,300 کمترین 14,476
حجم 18.798 میلیون دفعات 6,864
حد قیمت 14,178 - 15,670 ارزش 277.226 میلیارد
حجم مبنا 3.129 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
2,772 تعداد خریدار 2
18.693 میلیون حجم خرید 105,705
1,845 تعداد فروشنده 2
18.795 میلیون حجم فروش 3,698
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
30 34,444 14,500 14,500 93,733 13
6 17,614 14,490 14,501 518 1
1 5,000 14,489 14,502 31,897 1
1 5,000 14,489 14,519 26,243 1
2 2,000 14,485 14,520 8,239 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,196
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 313
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 60.55 % رتبه 572
6 ماهه 225.7 % رتبه 500
9 ماهه 367.69 % رتبه 408
1 ساله 466.52 % رتبه 318
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.08 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 30.32

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 14,747 0.00 18.798 میلیون 6,864
1399/03/13 14,747 5.69 18.798 میلیون 6,864
1399/03/12 15,637 0.00 22.166 میلیون 6,856
1399/03/11 15,637 0.01 22.166 میلیون 6,856
1399/03/10 15,638 2.15 42.732 میلیون 12,359
1399/03/8 15,981 0.00 1.908 میلیون 717
1399/03/7 15,981 0.45 1.908 میلیون 717
1399/03/6 16,053 5.00 1.348 میلیون 492
1399/03/4 16,897 0.00 19.761 میلیون 4,361
1399/03/3 16,897 72.91 19.761 میلیون 4,361
1399/02/3 62,368 0.00 6.608 میلیون 9,360
1399/02/2 62,368 3.03 6.608 میلیون 9,360
1399/02/1 60,533 4.48 8.517 میلیون 9,429
1399/01/31 63,371 4.42 6.405 میلیون 7,997
1399/01/30 66,304 0.63 7.808 میلیون 11,776
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,741 109,090 36,084 6.861 هزار میلیارد 1399/03/14
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 5,794 122,254 388,973 11.583 هزار میلیارد 1399/03/14
وبشهر 1,039 21,825 3.302 میلیون 180.056 هزار میلیارد 1399/03/14
غبهنوش 4,105 86,217 246,232 30.115 هزار میلیارد 1399/03/14
غپینو 229.00 13,099 54.301 میلیون 87.23 هزار میلیارد 1399/03/14
غگل 268.00 7,700 99.46 میلیون 46.882 هزار میلیارد 1399/03/14
غالبر 355.00 20,471 3.042 میلیون 7.215 هزار میلیارد 1399/03/14
غسالم 227.00 11,648 123.173 میلیون 52.561 هزار میلیارد 1399/03/14
غگرجی 689.00 43,950 3.742 میلیون 13.13 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی