شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

شیران4 | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 3,850 6.62
قیمت پایانی: 3,850 6.62

آخرین معامله

1396/11/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,850 پایانی 3,850 273.00
بیشترین 3,850 کمترین 3,850
حجم 69.435 میلیون دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 267.324 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/11/9
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 69.435 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 69.435 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/11/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.055 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1396/11/9 3,850 0.00 69.435 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 535.00 14,800 23.555 میلیون 115.92 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 1,477 35,467 10.452 میلیون 39.084 هزار میلیارد 12:30
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 1,728 73,000 397,170 30.409 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 1,800 37,879 8.807 میلیون 221.712 هزار میلیارد 12:30
تاپیکو 648.00 4,945 51.23 میلیون 401.795 هزار میلیارد 12:30
پارسان 319.00 8,368 21.208 میلیون 337.689 هزار میلیارد 12:29
فارس 418.00 8,797 45.683 میلیون 1246.728 هزار میلیارد 12:56
شکربن 2,789 58,578 721,673 14.453 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی