شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

حفارس4 | سهام - بورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 2,460 36.14
قیمت پایانی: 2,460 36.14

آخرین معامله

1397/03/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,460 پایانی 2,460 1,392.00
بیشترین 2,460 کمترین 2,460
حجم 273.528 میلیون دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 672.879 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/03/9
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 273.528 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 273.528 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/03/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.209 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1397/03/9 2,460 0.00 273.528 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 509.00 14,140 3.691 میلیون 27.29 هزار میلیارد 1399/01/11
حپترو 431.00 31,990 331,945 6.264 هزار میلیارد 1399/01/11
حتوکا 932.00 19,890 3.76 میلیون 6.545 هزار میلیارد 1399/01/11
حفارس 251.00 5,510 18.488 میلیون 13.934 هزار میلیارد 1399/01/11
حکشتی 909.00 17,290 29.202 میلیون 285.074 هزار میلیارد 1399/01/11
حپارسا 1,393 29,254 396,203 7.04 هزار میلیارد 1399/01/11
حسینا 504.00 30,870 1.527 میلیون 15.274 هزار میلیارد 1399/01/11
حریل 46.00 3,818 29.91 میلیون 12.352 هزار میلیارد 1399/01/11
توریل 787.00 16,541 3.824 میلیون 52.931 هزار میلیارد 1399/01/11
حسیر 283.00 8,407 5.203 میلیون 5.047 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی