شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنعتی دوده فام

شصدف | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,694 5.00
قیمت پایانی: 22,914 1.54

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,694 پایانی 22,914 348.00
بیشترین 23,694 کمترین 23,694
حجم 710.566 دفعات 32,497
حد قیمت 21,438 - 23,694 ارزش 16.84 میلیارد
حجم مبنا 2.306 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1977 16.809 میلیون 23,694 23,694 1,244 61
6 1,990 23,693 - - 0
3 964 23,692 - - 0
3 1,179 23,691 - - 0
7 16,593 23,690 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,244
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 3,857
سود نقدی 3,830
درصد توزیع 99.3 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.4 % رتبه 511
6 ماهه 13.4 % رتبه 567
9 ماهه 13.4 % رتبه 579
1 ساله 13.4 % رتبه 583
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.583 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 22,914 1.54 710,566 32,497
1399/01/19 22,566 1.31 605,661 28,339
1399/01/18 22,274 1.22 561,740 26,862
1399/01/17 22,006 0.82 376,461 16,635
1399/01/16 21,828 0.80 315,750 15,074
1399/01/11 21,654 0.44 204,215 9,701
1399/01/10 21,560 0.63 296,388 13,954
1399/01/9 21,425 0.63 265,057 12,596
1399/01/6 21,292 0.37 171,827 8,234
1399/01/5 21,213 0.33 155,484 7,460
1398/12/29 21,144 0.00 163,570 7,874
1398/12/28 21,144 0.37 163,570 7,874
1398/12/27 21,067 0.36 129,232 6,201
1398/12/26 20,992 0.41 125,043 6,003
1398/12/25 20,906 0.09 40,445 1,922
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 718.00 15,093 17.883 میلیون 121.702 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 112.00 36,301 9.539 میلیون 39.237 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,343 70,059 351.107 30.261 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 548.00 37,500 1.867 میلیون 225.618 هزار میلیارد 1399/01/20
تاپیکو 246.00 5,176 80.419 میلیون 418.421 هزار میلیارد 12:29
پارسان 363.00 8,701 5.358 میلیون 342.185 هزار میلیارد 12:29
فارس 192.00 8,880 24.672 میلیون 1289.348 هزار میلیارد 12:29
شکربن 2,890 60,703 396.444 14.741 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی