شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کیمیدارو

دکیمی | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,544 4.90
قیمت پایانی: 27,325 2.11

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 846,393 پایانی 27,325 588.00
بیشترین 22.568 میلیارد کمترین 26,518
حجم 848,651 دفعات 732
حد قیمت 26,518 - 29,308 ارزش 22.628 میلیارد
حجم مبنا 1.803 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
325 تعداد خریدار -
848,265 حجم خرید -
317 تعداد فروشنده -
848,265 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 19,180 26,542 26,551 2,584 2
1 106 26,541 26,600 2,210 2
1 189 26,540 26,650 154 1
0 - - 26,905 1,852 1
0 - - 26,999 96 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,309
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,119
سود نقدی 700
درصد توزیع 62.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 71.19 % رتبه 294
6 ماهه 143.19 % رتبه 337
9 ماهه 212.71 % رتبه 355
1 ساله 408.75 % رتبه 388
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.078 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 27.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 27,913 1.24 543,302 499
1399/03/4 28,263 0.00 3.977 میلیون 2,089
1399/03/3 28,263 1.94 3.977 میلیون 2,089
1399/03/1 27,726 0.00 1.091 میلیون 544
1399/02/31 27,726 2.70 1.091 میلیون 544
1399/02/30 26,996 1.15 466,118 231
1399/02/29 26,688 1.16 466,087 181
1399/02/28 26,383 3.31 1.531 میلیون 812
1399/02/27 25,538 3.01 1.837 میلیون 1,435
1399/02/25 24,792 0.00 1.73 میلیون 1,563
1399/02/24 24,792 1.02 1.73 میلیون 1,563
1399/02/23 25,048 3.07 1.275 میلیون 969
1399/02/22 25,841 4.53 2.275 میلیون 1,587
1399/02/21 27,066 1.91 1.978 میلیون 1,703
1399/02/20 27,592 1.62 2.256 میلیون 1,676
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,636 109,999 709,186 48.726 هزار میلیارد 1399/03/7
دسبحان 1,231 23,405 3.756 میلیون 31.134 هزار میلیارد 1399/03/7
وپخش 7,064 134,230 76,327 117.361 هزار میلیارد 1399/03/7
دزهراوی 1,073 23,240 8.192 میلیون 58.366 هزار میلیارد 1399/03/7
دسینا 2,193 46,067 1.599 میلیون 36.123 هزار میلیارد 1399/03/7
داسوه 135.00 28,389 766,545 20.905 هزار میلیارد 1399/03/7
دفرا 1,538 29,222 384,278 21.281 هزار میلیارد 1399/03/7
درازک 1,145 62,401 1.221 میلیون 36.464 هزار میلیارد 1399/03/7
دکوثر 310.00 25,882 3.33 میلیون 13.518 هزار میلیارد 1399/03/7
دلقما 977.00 20,517 2.336 میلیون 13.752 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی