شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدمحورخودرو

خمحور4 | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 4,045 60.96
قیمت پایانی: 3,817 51.89

آخرین معامله

1396/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,291 پایانی 3,817 1,304.00
بیشترین 4,045 کمترین 3,291
حجم 139.404 میلیون دفعات 2
حد قیمت - - - ارزش 532.166 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/06/29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 139.404 میلیون
- تعداد فروشنده 2
- حجم فروش 139.404 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.606 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1396/06/29 3,817 0.00 139.404 میلیون 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 55.00 2,246 75.844 میلیون 12.652 هزار میلیارد 12:29
خپویش 3,902 81,958 307.167 8.101 هزار میلیارد 12:29
ورنا 65.00 2,315 72.183 میلیون 18.682 هزار میلیارد 12:29
خمحور 207.00 13,600 533.87 5.76 هزار میلیارد 12:34
خاهن 103.00 6,044 15.339 میلیون 16.864 هزار میلیارد 12:29
خریخت 153.00 3,219 4.802 میلیون 5.029 هزار میلیارد 12:28
خلنت 1,010 51,899 538.479 4.605 هزار میلیارد 12:30
خمهر 187.00 3,935 198,846 7.071 هزار میلیارد 1398/10/26
خنصیر 554.00 13,277 4.283 میلیون 2.737 هزار میلیارد 12:29
خکمک 55.00 7,760 4.395 میلیون 2.506 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها