شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

کفپارس | سهام - بورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 146,019 5.00
قیمت پایانی: 147,133 4.28

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 153,700 پایانی 147,133 6,571.00
بیشترین 153,700 کمترین 146,019
حجم 2.211 میلیون دفعات 5,930
حد قیمت 146,019 - 161,389 ارزش 325.281 میلیارد
حجم مبنا 345.509 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
2,945 تعداد خریدار -
2.211 میلیون حجم خرید -
1,039 تعداد فروشنده 1
2.211 میلیون حجم فروش 265
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
11 3,657 146,019 146,019 129,321 35
1 45 132,000 146,020 150 1
1 79 125,396 146,200 3,000 1
2 20 125,082 146,500 590 2
2 164 120,000 146,980 320 1

EPS

سال مالی 1397/09/30 1398/09/30
پیش بینی سود - -70,212
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/09/30
سود واقعی 3
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 307.68 % رتبه 181
6 ماهه 287.25 % رتبه 231
9 ماهه 1045.81 % رتبه 241
1 ساله 2330.34 % رتبه 286
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.37 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 37.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 147,433 4.08 1.443 میلیون 3,710
1399/01/10 153,704 3.67 1.463 میلیون 5,003
1399/01/9 148,263 2.46 2.569 میلیون 8,008
1399/01/6 144,706 4.67 2.456 میلیون 5,860
1399/01/5 138,248 5.00 416,773 654
1398/12/29 131,665 0.00 505,126 440
1398/12/28 131,665 5.07 505,126 440
1398/12/27 125,317 3.37 274,952 352
1398/12/26 121,232 4.18 653,924 1,562
1398/12/25 116,367 4.65 1.638 میلیون 2,767
1398/12/24 122,035 1.31 4.8 میلیون 9,655
1398/12/22 120,458 0.00 2.23 میلیون 3,715
1398/12/21 120,458 5.00 2.23 میلیون 3,715
1398/12/20 114,726 5.00 748,709 1,105
1398/12/18 109,263 0.00 464,723 530
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کسرا 862.00 31,390 17.394 میلیون 17.405 هزار میلیارد 1399/01/11
کخاک 2,325 50,790 677,469 24.809 هزار میلیارد 1399/01/11
کسرام 5,950 124,968 490,570 7.498 هزار میلیارد 1399/01/11
کفرا 2,637 55,394 1.564 میلیون 20.001 هزار میلیارد 1399/01/11
کساپا 1,136 23,860 2.204 میلیون 5.466 هزار میلیارد 1399/01/11
کاذر 1,585 33,299 1.551 میلیون 14.908 هزار میلیارد 1399/01/11
کرازی 852.00 17,906 21.309 میلیون 21.086 هزار میلیارد 1399/01/11
کپشیر 1,954 41,041 769,042 5.996 هزار میلیارد 1399/01/11
کگاز 1,964 59,000 5.507 میلیون 26.483 هزار میلیارد 1399/01/11
کهمدا 131.00 24,055 6.206 میلیون 27.76 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی