شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک صادرات ایران

وبصادر2 | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( زیر گروه سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,360 4.81
قیمت پایانی: 4,360 4.81

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,360 پایانی 4,360 200.00
بیشترین 4,360 کمترین 4,360
حجم 11.606 میلیون دفعات 4
حد قیمت 3,952 - 4,368 ارزش 50.604 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 11.606 میلیون
- تعداد فروشنده 3
- حجم فروش 11.606 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
764.543 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 4,360 درصد تغییر : 9.82 حجم : 11.606 میلیون دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 3,970 درصد تغییر : 14.08 حجم : 144.44 میلیون دفعات : 53
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 3,480 درصد تغییر : 1.90 حجم : 7.112 میلیون دفعات : 6
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 3,415 درصد تغییر : 3.53 حجم : 200 میلیون دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 3,540 درصد تغییر : 0.28 حجم : 150 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 3,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17.463 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 3,550 درصد تغییر : 4.72 حجم : 21.036 میلیون دفعات : 12
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 3,390 درصد تغییر : 0.89 حجم : 225.601 میلیون دفعات : 12
تاریخ : 1399/06/02 پایانی : 3,360 درصد تغییر : 7.95 حجم : 60 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/27 پایانی : 3,650 درصد تغییر : 8.75 حجم : 59.174 میلیون دفعات : 7
تاریخ : 1399/05/22 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 1.96 حجم : 448.946 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/14 پایانی : 4,080 درصد تغییر : 13.19 حجم : 104 میلیون دفعات : 2
تاریخ : 1399/05/04 پایانی : 4,700 درصد تغییر : 6.10 حجم : 21 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/29 پایانی : 4,430 درصد تغییر : 14.47 حجم : 500 میلیون دفعات : 2
تاریخ : 1399/04/18 پایانی : 3,870 درصد تغییر : 40.73 حجم : 1.28 میلیارد دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وانصار آخرین : 2.00 2,088 حجم : - ارزش بازار : 20.86 هزار میلیارد تاریخ : 1399/02/17
نماد : سمایه آخرین : - 1,226 حجم : 10,000 ارزش بازار : 38.552 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : وگردش آخرین : 45.00 758 حجم : 2.793 میلیون ارزش بازار : 120.768 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : وثامن آخرین : - 1,000 حجم : - ارزش بازار : 1.5 هزار میلیارد تاریخ : 1395/03/19
نماد : وملل آخرین : 13,713 14,912 حجم : 54.308 میلیون ارزش بازار : 106.656 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی