شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تراکتورسازی‌ایران‌

تایرا | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,700 0.89
قیمت پایانی: 12,635 1.40

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,940 پایانی 12,635 179.00
بیشترین 12,940 کمترین 12,174
حجم 3.006 میلیون دفعات 1,169
حد قیمت 12,004 - 13,266 ارزش 37.761 میلیارد
حجم مبنا 4.209 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
431 تعداد خریدار 7
2.511 میلیون حجم خرید 494,258
437 تعداد فروشنده -
3.006 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 300 12,700 12,800 3,664 1
1 500 12,691 12,814 30 1
1 1,819 12,690 12,830 1,549 1
1 14,530 12,670 12,850 675 1
1 200 12,651 12,899 1,000 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 3,769
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 904
سود نقدی 840
درصد توزیع 92.92 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.92 % رتبه 250
6 ماهه 57.77 % رتبه 357
9 ماهه 110.02 % رتبه 288
1 ساله 337.31 % رتبه 311
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
41.005 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.41

P/B

% 24.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 12,694 0.94 1.445 میلیون 653
1399/01/10 12,814 3.87 4.52 میلیون 1,278
1399/01/9 12,337 4.86 3.267 میلیون 715
1399/01/6 11,765 1.84 1.988 میلیون 783
1399/01/5 11,553 0.16 1.518 میلیون 608
1398/12/29 11,535 0.00 1.884 میلیون 864
1398/12/28 11,535 0.19 1.884 میلیون 864
1398/12/27 11,513 0.78 1.758 میلیون 896
1398/12/26 11,604 0.55 2.236 میلیون 1,041
1398/12/25 11,668 2.32 1.947 میلیون 647
1398/12/24 11,945 0.83 720,350 269
1398/12/22 12,045 0.00 2.86 میلیون 1,065
1398/12/21 12,045 1.12 2.86 میلیون 1,065
1398/12/20 12,181 3.26 2.604 میلیون 778
1398/12/19 12,591 0.87 646,445 250
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
تکنو 636.00 13,372 1.041 میلیون 3.167 هزار میلیارد 1399/01/11
تمحرکه 417.00 13,679 5.376 میلیون 1.692 هزار میلیارد 1399/01/11
لبوتان 3.00 45,080 316,621 31.621 هزار میلیارد 1399/01/11
تکمبا 328.00 6,888 3.218 میلیون 11.534 هزار میلیارد 1399/01/11
تپمپی 1,169 24,555 648,825 11.151 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوشه 550.00 17,781 1.482 میلیون 26.18 هزار میلیارد 1399/01/11
لسرما 783.00 22,790 2.377 میلیون 4.927 هزار میلیارد 1399/01/11
تکشا 920.00 39,858 888,723 4.397 هزار میلیارد 1399/01/11
لابسا 359.00 36,250 1.485 میلیون 12.901 هزار میلیارد 1399/01/11
لخزر 3,991 83,816 330,416 12.374 هزار میلیارد 1398/12/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی