شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی نوری

نوری | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 112,450 5.00
قیمت پایانی: 112,306 4.86

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 112,000 پایانی 112,306 5,210.00
بیشترین 112,450 کمترین 109,211
حجم 2.288 میلیون دفعات 1,408
حد قیمت 101,742 - 112,450 ارزش 256.983 میلیارد
حجم مبنا 952,245 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
290 تعداد خریدار 10
1.071 میلیون حجم خرید 1.217 میلیون
948 تعداد فروشنده 8
995,284 حجم فروش 1.293 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
403 4.095 میلیون 112,450 112,450 612 3
1 354 112,448 117,000 603 2
1 100 112,440 117,229 117 3
1 500 110,300 112,259 209 2
1 135 109,999 116,800 2,500 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 10,052
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 7,051
سود نقدی 6,500
درصد توزیع 92.19 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.65 % رتبه 62
6 ماهه 187.98 % رتبه 55
9 ماهه 222.95 % رتبه 47
1 ساله 262.05 % رتبه 34
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
321.288 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 107,096 0.43 6.864 میلیون 6,070
1399/03/10 106,642 1.55 3.835 میلیون 4,229
1399/03/8 105,014 0.00 2.904 میلیون 3,891
1399/03/7 105,015 1.78 2.905 میلیون 3,894
1399/03/6 106,914 4.24 1.895 میلیون 1,828
1399/03/4 111,647 0.00 1.364 میلیون 1,779
1399/03/3 111,647 4.74 1.364 میلیون 1,779
1399/03/1 117,196 0.00 7.599 میلیون 6,877
1399/02/31 117,196 3.71 7.599 میلیون 6,877
1399/02/30 113,009 5.00 1.249 میلیون 1,181
1399/02/29 107,628 4.96 2.411 میلیون 2,220
1399/02/28 102,547 0.47 5.273 میلیون 5,275
1399/02/27 102,066 3.60 2.257 میلیون 2,240
1399/02/25 105,877 0.00 8.62 میلیون 5,763
1399/02/24 105,877 2.84 8.62 میلیون 5,763
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 1,225 26,200 5.349 میلیون 208.277 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 1,829 38,428 3.569 میلیون 41.475 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 4,172 87,612 479,334 36.265 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 3,068 64,444 2.127 میلیون 385.974 هزار میلیارد 12:29
تاپیکو 156.00 9,498 105.244 میلیون 766.182 هزار میلیارد 12:30
پارسان 851.00 17,890 24.787 میلیون 724.545 هزار میلیارد 12:29
فارس 497.00 15,170 15.364 میلیون 2162.258 هزار میلیارد 12:30
شکربن 3,570 82,000 1.184 میلیون 20.998 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی