شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس4 | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 6,986 6.48
قیمت پایانی: 6,986 6.48

آخرین معامله

1398/07/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,986 پایانی 6,986 425.00
بیشترین 6,986 کمترین 6,986
حجم 30.5 میلیون دفعات 1
حد قیمت 6,986 - 6,986 ارزش 213.073 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/07/1
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 30.5 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 30.5 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/07/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
639.219 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/07/1 6,986 96.18 30.5 میلیون 1
1397/12/27 3,561 0.00 4.666 میلیارد 6
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 477.00 10,047 75.464 میلیون 80.995 هزار میلیارد 12:30
شپاکسا 891.00 17,800 2.745 میلیون 19.473 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 7.811 هزار میلیارد 1398/10/1
شاملا 1,223 41,200 315,091 17.351 هزار میلیارد 12:28
شپدیس 420.00 23,990 994,291 145.788 هزار میلیارد 12:29
تاپیکو 2.00 4,300 53.932 میلیون 351.265 هزار میلیارد 12:30
پارسان 298.00 6,950 20.398 میلیون 282.852 هزار میلیارد 12:29
فارس 208.00 9,805 51.854 میلیون 900.36 هزار میلیارد 11:32
شکربن 1,922 40,381 2.954 میلیون 10.06 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 17:05
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها