شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

ثرود | سهام - فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,029 5.00
قیمت پایانی: 5,951 3.64

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,934 پایانی 5,951 209.00
بیشترین 6,029 کمترین 5,712
حجم 9.574 میلیون دفعات 1,759
حد قیمت 5,455 - 6,029 ارزش 56.98 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
505 تعداد خریدار 2
9.568 میلیون حجم خرید 6.1
566 تعداد فروشنده 1
9.374 میلیون حجم فروش 200
193.90 تغییر مالکیت 193.90

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
13 211,228 6,029 6,147 2,000 1
1 34,589 6,000 - - 0
1 3,000 5,943 - - 0
1 5,000 5,941 - - 0
1 2,000 5,932 - - 0

EPS

سال مالی 1398/06/31
پیش بینی سود 4,112
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 42
سود نقدی 5
درصد توزیع 11.9 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.7 % رتبه 174
6 ماهه 114.96 % رتبه 193
9 ماهه 167.71 % رتبه 204
1 ساله 346.88 % رتبه 209
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.976 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 22.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 5,951 3.64 9.574 میلیون 1,759
1398/10/26 5,742 0.00 4.536 میلیون 1,185
1398/10/25 5,742 1.50 4.536 میلیون 1,185
1398/10/24 5,657 8.73 4.954 میلیون 986
1398/10/18 5,203 2.00 200,675 96
1398/10/17 5,309 4.81 1.664 میلیون 410
1398/10/15 5,577 4.78 3.665 میلیون 784
1398/10/14 5,857 5.00 243,889 82
1398/10/11 6,165 1.12 8.521 میلیون 1,813
1398/10/10 6,097 1.65 6.401 میلیون 1,764
1398/10/9 6,199 1.29 6.701 میلیون 1,863
1398/10/8 6,120 0.63 7.557 میلیون 1,888
1398/10/7 6,159 3.76 7.281 میلیون 1,655
1398/10/5 5,936 0.00 6.467 میلیون 1,824
1398/10/4 5,936 1.00 6.467 میلیون 1,824
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 92.00 19,899 2.263 میلیون 4.042 هزار میلیارد 12:29
ثمسکن 119.00 2,516 4.869 میلیون 13.838 هزار میلیارد 12:28
ثشرق 155.00 3,262 12.28 میلیون 2.925 هزار میلیارد 1398/10/28
ثاخت 118.00 2,490 78.101 میلیون 14.886 هزار میلیارد 1398/10/26
ثاژن 9.00 2,260 588,226 1.99 هزار میلیارد 1398/10/28
وساخت 815.00 17,121 12.614 میلیون 18.496 هزار میلیارد 1398/10/26
ثفارس 143.00 3,148 27.751 میلیون 5.616 هزار میلیارد 12:29
ثنوسا 286.00 3,897 55.299 میلیون 10.323 هزار میلیارد 15:51
ثاباد 375.00 7,885 3.564 میلیون 1.891 هزار میلیارد 12:29
ثشاهد 66.00 2,839 25.008 میلیون 11.503 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها