شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی‌ خارک‌

شخارک4 | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 17,600 18.77
قیمت پایانی: 17,600 18.77

آخرین معامله

1395/12/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,600 پایانی 17,600 2,782.00
بیشترین 17,600 کمترین 17,600
حجم 196.405 میلیون دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 3.457 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1395/12/23
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 196.405 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 196.405 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1395/12/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
105.6 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1395/12/23 17,600 0.00 196.405 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 326.00 9,290 14.472 میلیون 74.334 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 853.00 17,924 6.945 میلیون 19.349 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 7.811 هزار میلیارد 1398/10/1
شاملا 441.00 43,400 215.404 18.33 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 20.00 23,800 5.985 میلیون 143.76 هزار میلیارد 1398/10/28
تاپیکو 85.00 4,310 71.084 میلیون 351.51 هزار میلیارد 12:29
پارسان 153.00 7,500 10.33 میلیون 302.454 هزار میلیارد 12:29
فارس 240.00 10,170 9.628 میلیون 932.294 هزار میلیارد 15:43
شکربن 1,760 36,977 2.86 میلیون 9.21 هزار میلیارد 12:28
شمواد 46.00 3,701 - 6.923 هزار میلیارد 1398/10/24
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها