شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پارس‌ مینو

غپینو | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,099 1.78
قیمت پایانی: 13,172 2.35

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,802 پایانی 13,172 302.00
بیشترین 13,512 کمترین 12,802
حجم 54.301 میلیون دفعات 13,665
حد قیمت 12,227 - 13,513 ارزش 715.268 میلیارد
حجم مبنا 3.852 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
6,687 تعداد خریدار 7
53.003 میلیون حجم خرید 1.298 میلیون
3,285 تعداد فروشنده 4
53.459 میلیون حجم فروش 841,878
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
46 106,013 13,100 13,100 214,175 16
5 9,279 13,099 13,110 40,031 3
2 1,000 13,098 13,112 522 1
1 1,000 13,090 13,120 5,000 1
3 14,055 13,088 13,125 2,439 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 2,953
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 358
سود نقدی 250
درصد توزیع 69.83 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 177.01 % رتبه 501
6 ماهه 396.24 % رتبه 164
9 ماهه 637.67 % رتبه 143
1 ساله 1236.16 % رتبه 132
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
87.23 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 29.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 13,172 0.00 54.301 میلیون 13,665
1399/03/13 13,172 2.35 54.301 میلیون 13,665
1399/03/12 12,870 4.70 73.026 میلیون 13,527
1399/03/11 13,504 0.92 116.808 میلیون 21,244
1399/03/10 13,630 5.00 11.944 میلیون 1,969
1399/03/8 12,981 0.00 57.407 میلیون 9,334
1399/03/7 12,981 4.82 57.407 میلیون 9,334
1399/03/6 13,638 5.00 5.524 میلیون 1,581
1399/03/4 14,355 0.00 72.384 میلیون 12,314
1399/03/3 14,355 21.79 72.384 میلیون 12,314
1399/03/1 18,355 0.00 5.328 میلیون 2,552
1399/02/31 18,355 5.00 5.328 میلیون 2,552
1399/02/30 19,321 69.73 86.481 میلیون 23,046
1399/02/1 63,821 0.00 20.405 میلیون 17,094
1399/01/31 63,821 4.81 20.405 میلیون 17,094
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,741 109,090 36,084 6.861 هزار میلیارد 1399/03/14
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 5,794 122,254 388,973 11.583 هزار میلیارد 1399/03/14
وبشهر 1,039 21,825 3.302 میلیون 180.056 هزار میلیارد 1399/03/14
غبهنوش 4,105 86,217 246,232 30.115 هزار میلیارد 1399/03/14
غشهد 434.00 14,490 18.798 میلیون 12.08 هزار میلیارد 1399/03/14
غگل 268.00 7,700 99.46 میلیون 46.882 هزار میلیارد 1399/03/14
غالبر 355.00 20,471 3.042 میلیون 7.215 هزار میلیارد 1399/03/14
غسالم 227.00 11,648 123.173 میلیون 52.561 هزار میلیارد 1399/03/14
غگرجی 689.00 43,950 3.742 میلیون 13.13 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی