شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کلر پارس

کلر | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 81,330 4.28
قیمت پایانی: 82,773 2.58

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 86,500 پایانی 82,773 2,194.00
بیشترین 86,500 کمترین 80,720
حجم 4.727 میلیون دفعات 43,829
حد قیمت 80,719 - 89,215 ارزش 391.23 میلیارد
حجم مبنا 576.031 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
30 12,936 81,400 81,400 6,540 85
2 1,078 81,370 81,401 24 1
1 100 81,361 81,402 38 1
1 500 81,350 81,403 14 1
2 700 81,330 81,405 191 5

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,773
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,749
سود نقدی 12,250
درصد توزیع 700.4 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 188.02 % رتبه 48
6 ماهه 188.02 % رتبه 233
9 ماهه 188.02 % رتبه 534
1 ساله 188.02 % رتبه 563
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.11 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 82,773 2.58 4.727 میلیون 43,829
1399/01/19 84,967 4.06 4.825 میلیون 46,492
1399/01/18 81,655 0.42 6.52 میلیون 53,009
1399/01/17 82,001 4.55 1.359 میلیون 6,596
1399/01/16 85,908 0.98 5.684 میلیون 37,156
1399/01/11 86,757 2.05 4.492 میلیون 23,900
1399/01/10 88,572 1.94 5.27 میلیون 18,750
1399/01/9 86,886 4.60 550,093 5,217
1399/01/6 83,064 4.50 1.408 میلیون 7,801
1399/01/5 79,489 2.55 3.053 میلیون 22,814
1398/12/29 77,511 0.00 5.253 میلیون 27,690
1398/12/28 77,511 3.92 5.253 میلیون 27,690
1398/12/27 74,586 2.81 6.382 میلیون 46,020
1398/12/26 76,742 1.18 6.484 میلیون 66,007
1398/12/25 75,846 5.00 630,164 335
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 718.00 15,093 17.883 میلیون 121.702 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 112.00 36,301 9.539 میلیون 39.237 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,343 70,059 351.107 30.261 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 548.00 37,500 1.867 میلیون 225.618 هزار میلیارد 1399/01/20
تاپیکو 246.00 5,176 80.419 میلیون 418.421 هزار میلیارد 12:29
پارسان 363.00 8,701 5.358 میلیون 342.185 هزار میلیارد 12:29
فارس 192.00 8,880 24.672 میلیون 1289.348 هزار میلیارد 12:29
شکربن 2,890 60,703 396.444 14.741 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی