شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی تولید دارو

دتولید | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 48,907 5.00
قیمت پایانی: 48,283 3.66

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 46,500 پایانی 48,283 1,704.00
بیشترین 48,907 کمترین 45,102
حجم 11.849 میلیون دفعات 6,410
حد قیمت 44,251 - 48,907 ارزش 572.12 میلیارد
حجم مبنا 1.228 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
3,481 تعداد خریدار 5
11.213 میلیون حجم خرید 636,365
1,429 تعداد فروشنده 3
10.501 میلیون حجم فروش 1.349 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
41 23,625 48,907 48,907 69,773 7
8 620,636 48,906 - - 0
2 307 48,905 - - 0
5 856 46,900 - - 0
3 4,221 46,880 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 776
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 265
سود نقدی 250
درصد توزیع 94.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 193.92 % رتبه 219
6 ماهه 398.76 % رتبه 166
9 ماهه 766.5 % رتبه 194
1 ساله 1116.81 % رتبه 229
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.947 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 43.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 46,579 9.46 17.558 میلیون 3,772
1399/03/10 42,554 4.52 8.791 میلیون 2,355
1399/03/8 40,712 0.00 27.117 میلیون 8,458
1399/03/7 40,712 4.49 27.117 میلیون 8,458
1399/03/6 42,626 4.62 80.095 میلیون 11,160
1399/03/4 40,745 0.00 2.83 میلیون 646
1399/03/3 40,745 5.00 2.83 میلیون 646
1399/03/1 38,805 0.00 1.836 میلیون 543
1399/02/31 38,805 5.00 1.836 میلیون 543
1399/02/30 36,958 5.00 2.084 میلیون 304
1399/02/29 35,199 1.51 478,916 226
1399/02/28 34,677 5.00 1.597 میلیون 416
1399/02/27 33,026 5.00 2.434 میلیون 623
1399/02/25 31,454 0.00 3.038 میلیون 538
1399/02/24 31,454 5.00 3.038 میلیون 538
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 2,065 119,084 681,618 55.244 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 198.00 22,800 2.564 میلیون 30.182 هزار میلیارد 12:29
وپخش 2,815 137,502 888,708 122.779 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 355.00 22,827 9.615 میلیون 56.368 هزار میلیارد 12:29
دسینا 606.00 47,770 1.163 میلیون 38.892 هزار میلیارد 13:18
داسوه 29.00 27,120 1.289 میلیون 20.163 هزار میلیارد 12:30
دفرا 183.00 29,179 1.13 میلیون 19.963 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 341.00 27,001 1.583 میلیون 15.668 هزار میلیارد 13:18
درازک 546.00 63,000 1.741 میلیون 36.647 هزار میلیارد 1399/03/8
دکوثر 648.00 26,400 3.913 میلیون 14.348 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی